Koninklijke boodschap - Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30523 - Binnenvaartwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet); Koninklijke boodschap  
Document date 12-04-2006
Publication date 12-03-2009
Nummer KST96532
Reference 30523, nr. 1
From Beatrix (BE)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 523

Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 12 april 2006

Beatrix

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.