Brief bij de nota "Integratie in het perspectief van immigratie" - Integratie in het perspectief van immigratie

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28198 - Integratie in het perspectief van immigratie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integratie in het perspectief van immigratie; Brief bij de nota "Integratie in het perspectief van immigratie" 
Document date 18-01-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST58914
Reference 28198, nr. 1
From Grote Steden- en Integratiebeleid (GSI)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 198

Integratie in het perspectief van immigratie

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2002

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie, de nota «Integratie in het perspectief van immigratie» aan.

In de nota is het kabinetsstandpunt over het rapport «Nederland als immigratiesamenleving» van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verwerkt.

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, R. H. L. M. van Boxtel

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.