Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 28178 - Initiatiefvoorstel Etikettering van elektriciteit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Geleidende brief bij het initiatief-wetsvoorstel van M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 (etikettering elektriciteit) 
Document date 07-01-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST58623
Reference 28178, nr. 1
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 178

Voorstel van wet van het lid M. B. Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 7 januari 2002

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging de Electrici-teitswet 1998 in verband met de invoering van een informatieplicht voor leveranciers aan afnemers over het soort installatie, de brandstof(mix) en de milieukwaliteit waarmee de door hen geleverde elektriciteit is opgewekt.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

M. B. Vos

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.