Motie waarin optreden van minister Borst als onzorgvuldig wordt beschouwd en afgekeurd - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27681 - Interpellatie-De Hoop Scheffer - uitspraken minister van VWS over een zogeheten "pil van Drion".

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"; Motie waarin optreden van minister Borst als onzorgvuldig wordt beschouwd en afgekeurd 
Document date 19-04-2001
Publication date 12-03-2009
Nummer KST52684
Reference 27681, nr. 1
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 681

Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten «pil van Drion»

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID DE HOOP SCHEFFER C.S.

Voorgesteld 19 april 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Volksgezondheid vrijwel onmiddellijk na de parlementaire goedkeuring van de euthanasiewet bewust de openbare discussie over een middel voor zelfdoding door hoogbejaarden heeft bevorderd;

overwegende, dat de minister daarbij niet heeft gerept over mogelijkheden van medische en sociale aard – medicatie, maar ook verhoogde zorg en aandacht door verplegenden, verwanten en vrienden – om hoogbejaarden levensvreugde en perspectief te geven;

overwegende, dat de minister heeft verklaard zelf onder voorwaarden tegen een dergelijk middel voor zelfdoding geen bezwaren te hebben;

overwegende, dat in een kwestie als deze – mede gezien de strekking van het interview – het oordeel van de minister van Volksgezondheid een bijzonder gewicht heeft;

spreekt uit dat minister Borst onzorgvuldig is opgetreden, en keurt deze handelwijze af,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop Scheffer

Rouvoet

Van der Vlies

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.