Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 24438 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Reitsma en Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek); Geleidende brief  
Document date 04-10-1995
Publication date 12-03-2009
Nummer KST10173
Reference 24438, nr. 1
From Staten-Generaal
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 438                                    Voorstel van wet vandeleden Reitsma en

Biesheuvel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (invoering woonkostenaftrek)

Nr.1                                                         GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 4 oktober 1995

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde bieden wij u hierbij ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ter invoering van een woonkostenaftrek. De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Reitsma Biesheuvel

S-BEL S-BH

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.