Brief minister ter aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg - Jeugdzorg

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Brief minister ter aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg 
Document date 16-01-2009
Publication date 23-01-2009
Nummer KST127137
Reference 31839, nr. 1
From Jeugd en Gezin (JG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 839

Jeugdzorg

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, het jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg aan1. Wij hebben het jaarwerkprogramma goedgekeurd en vastgesteld.

Het jaarwerkprogramma is opgesteld aan de hand van vier bronnen: het meerjarenplan 2006–2009, de risicoanalyse van de Inspectie jeugdzorg, de toezichtwensen van overheden en signalen uit de maatschappij over de kwaliteit van de jeugdzorg.

Het jaarwerkprogramma bevat het toezicht dat de Inspectie jeugdzorg in 2009 zal uitvoeren. Het betreft een aantal landelijke onderzoeken en een aantal onderzoeken die voor één of enkele provincies specifiek gelden. De inspectie reserveert een deel van haar capaciteit voor toezicht naar aanleiding van calamiteiten.

De minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.