Clingendael Spectator

De Clingendael Spectator, voorheen bekend als Internationale Spectator, is een Nederlandse digitale uitgave over actuele ontwikkelingen in de wereldpolitiek, die tien keer per jaar verschijnt. De Clingendael Spectator is een uitgave van Instituut Clingendael i in samenwerking met Egmont, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen te Brussel.

De Internationale Spectator werd in 1947 als onafhankelijk tijdschrift opgericht. De naam van de publicatie, die tegenwoordig alleen nog online verschijnt, werd in 2017 gewijzigd in Clingendael Spectator. De opzet bleef hetzelfde: vakspecialisten en beleidsmedewerkers presenteren achtergronden en analyses van de internationale politieke verhoudingen. Ook internationaal recht, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel en diplomatieke vraagstukken komen aan de orde.

Elk nummer van de Internationale Spectator kent een specifiek actueel thema met bijbehorende artikelen. De Clingendael Spectator plaatst zowel Nederlands als Engelstalige artikelen.