Leden Europees Parlement verdedigen pluralisme in de media en roepen op tot debat over weblogs - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 22, 2020
calendar

Leden Europees Parlement verdedigen pluralisme in de media en roepen op tot debat over weblogs

Source: European Parliament (EP) i, published on Thursday, September 25 2008.

Het pluralisme in de media moet gewaarborgd worden, om te zorgen dat EU-burgers in alle lidstaten toegang hebben tot vrije en gediversifieerde media, benadrukten EP-leden donderdag in een resolutie. Ze pleiten voor gedragscodes voor uitgevers om te voorkomen dat eigenaars, aandeelhouders of overheden zich met de inhoud van nieuwsberichten bemoeien. Ook moedigen ze een open discussie over de status van weblogs aan.

Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan die de Commissie en de lidstaten oproept om het pluralisme in de media te vrijwaren en te verzekeren dat alle EU-burgers toegang hebben tot vrije media. De resolutie, opgesteld door de socialistische, liberale en groene fracties, is een herziene versie van het verslag van Marianne MIKKO (PES, EE) en de cultuurcommissie.

Journalistieke onafhankelijkheid

Europarlementsleden benadrukken het belang van journalistieke en redactionele onafhankelijkheid en pleiten voor de opstelling van gedragscodes voor uitgevers om te voorkomen dat eigenaars, aandeelhouders of overheden zich met de inhoud van nieuwsberichten bemoeien. Ook pleiten ze ervoor, dat van alle media bekend wordt gemaakt, van wie ze het eigendom zijn, zodat de burger meer inzicht krijgt in de doelstellingen en de achtergrond van de omroep of uitgever. Ze maken zich zorgen dat door de steeds grotere concentratie van media-eigendom en het streven van particuliere media naar winst op termijn de media hun diversiteit en hun rol van waakhond van de democratie zullen verliezen. Om een te grote concentratie van media-eigendom tegen te gaan, moeten volgens de resolutie mededingingswetten en mediawetgeving met elkaar verbonden worden, om toegang, mededinging en kwaliteit te waarborgen en om te vermijden dat belangenconflicten ontstaan tussen de concentratie van media-eigendom en politieke macht.

Debat over de status van weblogs

Weblogs leveren een belangrijke nieuwe bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en vormen een steeds gangbaarder medium voor beroepsmensen uit de mediawereld en privépersonen. Daarom moedigen Europarlementsleden een open gedachtewisseling aan over alle onderwerpen met betrekking tot de status van weblogs. Hierin verschilt de resolutie enigszins van het verslag van rapporteur Mikko in de cultuurcommissie, dat voorstelde de status van weblogs en websites die op door gebruikers gegenereerde inhoud zijn gebaseerd, te verhelderen en ze wettelijk gelijk te stellen aan andere vormen van openbare meningsuiting.

Europarlementsleden benadrukken ook het belang van auteursrechten in online-media en pleiten ervoor dat derden bij overgenomen verklaringen een bronvermelding moeten plaatsen. Wettelijke garanties zijn ook voor online media nodig, voor het aanwijzen van de aansprakelijkheid in het geval van gerechtelijke procedures, en om het recht op weerwoord te waarborgen. Parlementsleden dringen aan op meer transparantie ten aanzien van persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers die door internetzoekmachines, e-mailproviders en sociale netwerksites worden bijgehouden.

Procedure: Initiatief / Korte presentatie in plenaire vergadering: 22 september 2008 / Stemming: 25 september 2008 / Alternatieve ontwerpresolutie van PES, ALDE/ADLE en GROENEN/EVA fracties aangenomen (307-262-x)