Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen

foto Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

Ben Vermeulen (1957) is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van State i. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Daarnaast is de heer Vermeulen deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, alsmede de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Hij publiceerde onder meer over constitutioneel recht, het EVRM en het Nederlandse grondwetsartikel over onderwijs (art. 23), over asielrecht en over het spreidingsbeleid en de integratieproblematiek.

in de periode 2008-heden: lid Raad van State

1.

First names

Bernardus Petrus (Ben)

2.

Personal data

Place and date of birth
Willemstad (Curaçao), 9 March 1957

3.

Main functions and occupations

  • hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit (tot 2004 Katholieke Universiteit) Nijmegen, from 1993
  • bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, from 1993 until 2001
  • hoogleraar staats- en bestuursrecht en onderwijsrecht, Vrije Universiteit, from 1 January 1999 until 1 February 2008
  • lid Raad van State, from 1 February 2008 (lid van de Afdelingen wetgeving en bestuursrechtspraak)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current (2/6)
  • lid European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), from 1 August 2011
  • lid College van Beroep voor het hoger onderwijs

Previous (2/22)
  • plaatsvervangend lid Constitutioneel Hof van Sint Maarten
  • redacteur "Oordelenbundel" Commissie Gelijke Behandeling

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.