Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen

foto Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

Ben Vermeulen (1957) is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van State i. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Daarnaast is de heer Vermeulen deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, alsmede de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Hij publiceerde onder meer over constitutioneel recht, het EVRM en het Nederlandse grondwetsartikel over onderwijs (art. 23), over asielrecht en over het spreidingsbeleid en de integratieproblematiek.

in de periode 2008-heden: lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Bernardus Petrus (Ben)

Place and date of birth
Willemstad (Curaçao), 9 March 1957

2.

Main functions and occupations

  • universitair docent rechtsfilosofie, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht
  • hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit (tot 2004 Katholieke Universiteit) Nijmegen, from 1993
  • bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, from 1993 until 2001
  • hoogleraar staats- en bestuursrecht en onderwijsrecht, Vrije Universiteit, from 1 January 1999 until 1 February 2008
  • lid Raad van State, from 1 February 2008 (lid van de Afdelingen wetgeving en bestuursrechtspraak)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

Current (2/6)
  • lid European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), from 1 August 2011
  • lid College van Beroep voor het hoger onderwijs

Previous (2/22)
  • plaatsvervangend lid Constitutioneel Hof van Sint Maarten
  • redacteur "Oordelenbundel" Commissie Gelijke Behandeling

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.