Prof. J.L.J. (Jacques) Delors

Source: Europa Nu.

Franse sociaaldemocraat en econoom die als energieke voorzitter van de Europese Commissie belangrijke voortuitgang wist te boeken bij de verdere Europese integratie. Begon zijn loopbaan bij de Banque de France en was later economisch adviseur van de gaullistische premier Chaban-Delmas. Actief in de christelijke vakbond en behorend tot de progressieve vleugel van de katholieke kerk, trad hij in 1974 toe tot de Socialistische Partij. Lid van het Europees Parlement en in 1981-1984 minister van Financiën en Economische Zaken onder presdident Mitterand. Tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Commissie kwam de Economische en Monetaire Unie (EMU) tot stand die werd vastgelegd in het Verdrag van Maastricht.

in de periode 1985-1995: lid EP (niet-Nederlandse), vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personal data

Country
Frankrijk

Place and date of birth
Lonzac (regio Corrèze), 20 July 1925

Religious views
Rooms-Katholiek

2.

Party/Movement

Party/Parties
PS (Parti Socialiste), from 1974

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • werkzaam bij het kabinet van de directeur-generaal voor aandelen en monetaire markten, Banque de France, from 1945 until 1962
 • werkzaam bij de afdeling economisch plan en investeringen, Centre d'Economie de la Sorbonne, from 1959 until 1961
 • hoofd afdeling sociale zaken, Algemeen Commissariaat voor het economisch plan, from 1962 until 1969
 • adviseur sociale en culturele zaken van minister-president Chaban-Delmas, from 1969 until 1972
 • lid ministeriële commissie en adviseur van minister-president Chaban-Delmas voor werkgelegenheid en sociale vooruitgang, from 1969 until 1974
 • lid raad van bestuur Banque de France, from 1973 until 1979
 • hoogleraar economie, Universiteit van Parijs, from 1973 until 1979
 • directeur Onderzoekscentrum voor werk en samenleving, from 1976 until 1979
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 16 June 1981
 • minister van Financiën en Economische Zaken, from 22 May 1981 until 22 March 1983 (kabinetten-Mauroy I en II)
 • minister van Financiën, begroting en Economische Zaken, from 22 March 1983 until 17 July 1984 (kabinet-Mauroy III)
 • burgemeester van Clichy-la-Garenne, from 1983 until 1984
 • voorzitter Europese Commissie (commissie-Delors I), from 6 January 1985 until 6 January 1989 (was tevens belast met monetaire zaken)
 • voorzitter Europese Commissie (Commissie-Delors II), from 6 January 1989 until 6 January 1993
 • voorzitter Europese Commissie (Commissie-Delors III), from 6 January 1993 until 24 January 1995
 • voorzitter Collège d'Europe in Brussel, from 1995 until 1999

4.

Party political functions

Summary
 • Nationaal afgevaardigde van de PS voor internationale economische betrekkingen, from 1976 until 1979
 • lid hoofdbestuur PS, April 1979
 • voorzitter Comité voor ondersteuning van Lionel Jospin bij de presidentsverkiezingen 1995

5.

Other positions

Previous
 • economisch deskundige bij de vakbond CFTC, from 1950 until 1962
 • voorzitter denktank 'Notre Europe' (oprichter)
 • voorzitter internationale commissie voor onderwijs in de 21e eeuw (UNESCO), from 1992 until 1996
 • voorzitter Raad van Bestuur Europa College te Brugge, from 1996 until 2000
 • voorzitter CERC (Conseil Emploi Revenu Cohésion Sociale)

Honorary positions
 • erlid Club van Rome
 • erlid l 'Institut Aspen France

6.

Education

Secondary education
 • Lycée Voltaire te Parijs
 • onderwijs te Aurillac
 • onderwijs te Riom
 • onderwijs te Clermond-Ferrand

Academic education
 • economie (licentiaat), rechtenfaculteit Sorbonne Universiteit te Parijs

Honorary doctorates
 • eredoctoraten aan 24 universiteiten in Europa, de Verenigde Staten en Canada

7.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Lanceerde bij aanvang van zijn eerste voorzitterschap van de Europese Commissie de "Doelstelling 1992", waarmee gestreefd werd naar opheffing van de de binnengrenzen op het gebied van douane en belastingen. Dit leidde in februari 1986 tot de Europese Akte, waarmee de Europese Unie meer bevoegdheden kreeg op sociaal en economisch gebied.
 • Tijdens zijn tweede voorzitterschap van de Commissie zat hij een studiegroep voor, die de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie voorbereidde (1988-89). De conclusies van deze studiegroep vormen grotendeels de basis voor de economische en monetaire hoofdstukken van het Verdrag van Maastricht en de totstandkoming van de euro.
 • Initieerde de instelling van de Europese structuurfondsen, waarmee programma's gefinancierd worden voor ontwikkeling van achtergestelde regio's in Europese lidstaten
 • Initieerde het Sociaal Handvest
 • Initieerde de Erasmus-programma's, die de uitwisseling van studenten tussen Europese universiteiten en hogere onderwijsinstellingen coordineren
 • Lanceerde het Witboek over groei, concurrentie en werkgelegenheid (1993)

Private life
 • Vader van Martine Aubry, van 1991 tot 1993 minister van Werkgelegenheid tijdens het presidentschap van Mitterrand-II in de kabinetten-Cresson en -Bérégovoy, van 1995 tot 2002 minister van Werkgelegenheid tijdens het presidentschap Chirac-I in het kabinet-Jospin
 • Zijn vader was bankbediende

Awards
 • Prix Jean Monnet (1988)
 • Prix Louis Weiss (1989)
 • Premio Príncipe de Asturias (1989)
 • Karlspreis (1992)
 • Premio "Carlos V" (1995)
 • Erasmusprijs (1997)
 • Four Freedoms Award

Membership of societies and associations
 • lid club "Citoyens 60", from 1950 until 1962
 • Oprichter en voorzitter van de vereniging "Echanges et Projets", from February 1974 until 1979

8.

Publications

Complete listing of publications
 • "Les indicateurs sociaux" (1971)
 • "Changer" (1975)
 • "En sortir ou pas" (met Philippe Alexandre, 1985)
 • "La France par l'Europe" (met Clysthène, 1988)
 • "Le nouveau concert européen, receuil et discours (1992)
 • "L'unité d'un homme" (met Dominique Wolton, 1994)
 • "Combats pour l'Europe" (1996)
 • "L'éducation: un trésor caché dedans" (ed., Unesco-rapport, 1996)

Literature
 • Gabriel Milési, "Jacques Delors, l'homme qui dit non" (1995)
 • Charles Grant, "Delors, architecte de l'Europe" (1995)
 • Helen Drake, "Jacques Delors: Perspectives on a European Leader" (2000)

9.

Family

Children
1 dochter en 1 zoon (zoon overleden)