Frans voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2008

Source: Europa Nu.

Van 1 juli t/m 31 december 2008 vervulde Frankrijk het voorzitterschap van de Europese Unie i. Het Frans voorzitterschap wilde het hoofd bieden aan de zorgen van de Europese burgers. De kredietcrisis en de oorlog tussen Rusland en Georgië eisten veel aandacht op.

De vijf prioriteiten van het voorzitterschap waren:

  • Asiel en migratie: overeenstemming bereiken over het vernieuwen van het huidige asiel- en migratiebeleid van de Unie. Hierbij ging het om het verbeteren van de organisatie m.b.t. legale migratie, het bestrijden van illegale immigratie en het uitbreiden van de samenwerking tussen 'migranten'-landen, transit-landen en bestemmingslanden.
  • Landbouw: het voorbereiden van het toekomstige gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid. Hierbij lag de nadruk op het uiteenzetten van nieuwe doelen, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor voedselveiligheid en zorg voor de leefomgeving. Ook wilden de Fransen toekomstige problemen van de Unie in kaart brengen.
  • Veiligheid en defensie: het uitstippelen van een Europese defensiestrategie. Hierbij lag de nadruk op het vormen van een Europees inzetbaar leger naast de NAVO i en een oplossing voor de capaciteitsproblemen van Europese legers.
  • Het Verdrag van Lissabon i: door het 'nee' van de Ierse bevolking kon het Verdrag van Lissabon niet in werking treden. Het Franse voorzitterschap wilde de ontstane impassie doorbreken. Inzet was het verdrag te behouden en een manier te vinden om aan de Ierse bezwaren tegemoet te komen.

Naast deze prioriteiten richtte het Frans voorzitterschap zich ook op:

  • Regionaal beleid: vormgeven aan het toekomstige regionale beleid van de Unie.
  • Kennis, concurrentie en innovatie: het vergroten van het belang van training, educatie en innovatie in de Europese samenleving.
  • Groei en werkgelegenheid: het creëren van meer groei en werkgelegenheid.
  • De invoering van de Europese blue card (arbeidsvergunning voor werknemers van buiten de EU).

Op 1 januari 2009 nam Tsjechië het voorzitterschap over i.

1.

Meer Informatie