Cijfers kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Source: Parlement.com.

Het kabinet-Balkenende III regeerde als overgangskabinet tot het aantreden van een nieuw kabinet. Tijdens de korte regeerperiode zette het kabinet het economisch beleid van het kabinet-Balkenende II i voort. De economie en de overheidsfinanciën hadden zich inmiddels hersteld. Belangrijkste wapenfeiten van het kabinet waren het indienen van de begroting voor 2007 en het doorvoeren van de al door het voorgaande kabinet geplande verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

 

1.

Kerncijfers

Mutatie (%), tenzij anders vermeld

2006

2007

Gem.

Verschil 2007-2006

BBP (niveau, mrd €)

579,2

613,3

596,3

34,1

BBP

3,5

3,7

3,6

0,2

Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur) (%)

1,5

1,0

1,3

-0,5

Relevante wereldhandel

8,8

7,4

8,1

-1,4

Wereldhandelsvolume

9,4

7,8

8,6

-1,6

Wereldeconomie

5,5

5,6

5,6

0,1

2.

Overheidsfinanciën

% BBP

2006

2007

Gem.

Verschil 2007-2006

EMU-saldo

0,2

0,2

0,2

0,0

EMU-schuld

44,7

42,7

43,7

-2,0

Bruto collectieve uitgaven

43,5

42,7

43,1

-0,8

Collectieve lasten

36,4

36,0

36,2

-0,4

3.

Lonen en prijzen

%, tenzij anders vermeld

2006

2007

Gem.

Verschil 2007-2006

Inflatie (hicp) (%)

1,6

1,6

1,6

0,0

Inflatie (CPI) (%)

1,1

1,6

1,4

0,5

Arbeidsinkomensquote

70,3

70,0

70,2

-0,3

Olieprijs (USD/vat)

63,4

70,5

67,0

7,1

Contractloonmutatie marktsector

1,9

1,8

1,9

-0,1

4.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (1)

Dzd, tenzij anders vermeld

2006

2007

Gem.

Verschil 2007-2006

Werkloosheid (%)

5,0

4,2

4,6

-0,8

Werkloosheid (personen)

419

355

387,0

-64,0

Groei werkgelegenheid (uren) (%)

1,9

2,9

2,4

1,0

Werkloosheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

240

184

212,2

-56,4

Bijstand (WWB/IOAW/IOAZ) (personen)

328

296

312,0

-32,1

Werkloosheids- + bijstandsuitkeringen

568

480

524,2

-88,5

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

730

715

722,6

-14,5

Uitkeringen ziekte (uitkeringsjaren)

321

319

319,9

-2,7

5.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2)

%

2006

2007

Gem.

Verschil 2007-2006

i/a-ratio

62,9

60,1

61,5

-2,8

Bruto participatiegraad 20-64 jaar

72,9

74,0

73,5

1,1

Bruto participatiegraad 15-74

68,4

69,5

69,0

1,1

Netto participatiegraad 15-74

65,0

66,6

65,8

1,6


Meer over