Sloveens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2008

Source: Europa Nu.
Logo voorzitterschap Slovenië 2008

Logo voorzitterschap Slovenië 2008

Van 1 januari t/m 30 juni 2008 vervulde Slovenië het voorzitterschap van de Europese Unie i.

Het motto van het Sloveense voorzitterschap luidde SI.nergie voor Europa .

("si." is de aanduiding van Slovenië in internet-adressen, vergelijkbaar met "nl." voor Nederlandse domeinnamen.)

De prioriteiten van het Sloveense Voorzitterschap waren:

  • de toekomst van de EuropeseUnie en de tijdige inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
  • het succesvol opstarten van een nieuwe cyclus van de Lissabon Strategie
  • voortgang op de terreinen klimaat en energie
  • versterking van het Europees perspectief voor landen in de westelijke Balkan
  • het Jaar van de Interculturele Dialoog

Op 1 juli 2008 heeft Frankrijk het voorzitterschap overgenomen.

Nederland ondersteunde het Sloveens voorzitterschap door enkele experts te leveren.