Regeerakkoord 2007

Source: Parlement.com.

Het regeerakkoord 'Samen werken, samen leven' omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA i, ChristenUnie i en PvdA i en vormde de basis voor het kabinet-Balkenende IV i. Het regeerakkoord telde 53 pagina's. Centraal stond een focus op werken aan groei, duurzaamheid, respect en solidariteit.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

1.

Sociaaleconomisch

 • Investeren in probleemwijken.
 • Het basispakket verruimen met de pil en jaarlijkse periodieke tandartscontrole voor volwassenen.
 • Meer bouwen zodat er meer ruimte ontstaat op de woningmarkt.
 • Verplichte maatschappelijke stage voor jongeren.
 • Introductie inkomensafhankelijk kindgebonden budget.

2.

Onderwijs

 • Verplichte maatschappelijke stage voor jongeren.
 • Vooropstellen leren van de Nederlandse taal voor immigranten.

3.

Sociaal-cultureel

 • Herzien en stroomlijnen Vreemdelingenwet.
 • Mogelijkheden tot abortus niet inperken, wel inzetten op voorlichting en het bieden van alternatieven zoals adoptie.
 • De horeca moet rookvrij.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Voorlopig geen nieuwe uitbreiding van de Europese Unie.
 • Nieuw veiligheidsprogramma met als doelstelling 25% minder criminaliteit in 2008-2010 ten opzichte van 2003.

5.

Klimaat en milieu

 • Nederland moet koploper worden in Europa qua duurzame en efficiënte energievoorziening met 20% duurzame energie in 2020.
 • Geen nieuwe kerncentrales maar Borssele moet open blijven.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Bestuurlijke herinrichting Nederlandse Antillen.
 • Meer decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en zelfstandigheid van provincies en gemeenten.

7.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over