Europese Grondwet 2004

Source: Europa Nu.

Tijdens de Europese Top van 17 en 18 juni 2004 bereikte de Europese Raad i een akkoord over de Europese Grondwet. Om precies te zijn gaat het om een verdrag (tussen de lidstaten van de Europese Unie i) waarin een Grondwet voor Europa wordt vastgesteld.

Deze Europese Grondwet is op 29 oktober 2004 in Rome ondertekend. Daarna moesten de parlementen uit alle lidstaten hun akkoord geven, eventueel na een referendum i. Als de Europese Grondwet ongeschonden uit dit ratificatietraject was gekomen, zou de Grondwet naar verwachting medio 2007 in werking zijn getreden.

In Nederland is de Europese Grondwet tijdens een referendum op 1 juni 2005 door een meerderheid van de kiezers afgewezen. De Tweede Kamer en het kabinet hebben deze uitslag overgenomen. Ook in Frankrijk had de meerderheid van de bevolking in een referendum al tegen de Europese Grondwet gestemd.

De doelstellingen van de Europese Grondwet waren:

  • verkleinen van de kloof tussen de burgers en de Europese instellingen i;
  • hervormen van de Europese instellingen om te kunnen blijven functioneren in de uitgebreide EU van vijfentwintig lidstaten. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de Europese instellingen, maar ook aan besluitvormingsprocedures i en regelgeving;
  • versterking van de positie van de EU in de wereld.

De Europese grondwet is uiteindelijk vervangen door het Verdrag van Lissabon i.


Meer op website Europa Nu over