De Conservatieven.nl

Source: Parlement.com.

De Conservatieven.nl was de partij van voormalig LPF i-Tweede Kamerlid Winny de Jong i. Zij was tevens lijsttrekker i bij de verkiezingen van 2003 i. De conservatieven.nl wilde het gedachtegoed van Pim Fortuyn blijven uitdragen. De partij behaalde in januari 2003 geen zetel.

1.

Beginselen

Winny de Jong wilde het gedachtegoed van Pim Fortuyn blijven uitdragen. De Conservatieven.nl wilde een geheel andere partij zijn dan de conventionele partijen. De partij had daarom geen leden, besturen, afdelingen en partijkaders, maar beschouwde de kiezers als leden en wilde via het internet contact met hen houden en aan het partijprogramma werken.

2.

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van De Conservatieven.nl had in 2003 onder andere de volgende speerpunten:

veiligheid

 • zero tolerance voor iedere vorm van crimineel gedrag;
 • zwaardere straffen;
 • algemene identificatieplicht voor iedereen die in Nederland verblijft;
 • meer blauw op straat;
 • toestaan van preventief fouilleren;
 • twee gevangenen in één cel;

integratie en vreemdelingenbeleid

 • strafbaarstelling illegaal verblijf in Nederland, actief opsporen en uitzetten van illegalen;
 • opzeggen Verdrag van Schengen en invoering grensbewaking;
 • streng asielbeleid;
 • bevorderen van emigratie;
 • emancipatie van islamitische vrouwen en zeer forse beperking van elke vorm van immigratie door gezinshereniging en/of het halen van huwelijkspartners uit het buitenland;

zorg/WAO

 • afschaffen budgetteringssysteem voor zorginstellingen, ziekenhuizen verzelfstandigen zodat per patiënt en per verrichting betaald wordt, recht op verzekerde zorg;
 • verplichte ziektekostenverzekering met (groot of klein) eigen risico bij verzekeringsmaatschappij naar keuze, met aanvullingen indien gewenst;
 • particulier verzekeren van arbeidsongeschiktheid, met verplicht basispakket met (groot of klein) eigen risico;

verkeer

 • uitbreiding capaciteit wegennet;
 • ruimtelijke ordening overlaten aan provincies en gemeenten;
 • geen geld meer naar mega-projecten als de Betuwelijn en de HSL;

financieel-economisch beleid

 • hogere belastingvrije en premievrije som;
 • versoepeling ontslagrecht zodat werknemers ook makkelijker in dienst genomen worden;
 • vrijwel alle departementen (behalve onderwijs en politie) jaarlijks 5% korten op hun budget;

milieu

 • geen geld uitgeven aan (volgens De Conservatieven.nl) 'onzinnige milieuprojecten' met gering milieurendement;

ontwikkelingssamenwerking

 • geen miljarden uitgeven aan ontwikkelingshulp, maar de Europese markt openstellen voor producten uit de derde wereld;

omroep

 • drastische vermindering van overheidsbijdragen aan de publieke omroepen;

Europa

 • gefaseerde aansluiting van nieuwe landen bij de Europese Unie en referendum in Nederland over toelating;
 • alle landbouwsubsidies in de Europese Unie geleidelijk aan geheel afschaffen.

3.

Kerngegevens

Oprichtster:

Winny de Jong

 

Kijk voor meer informatie over De Conservatieven.nl op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.