Stemmen in een andere gemeente

Een kiezer die op de dag van de verkiezingen niet in de eigen gemeente kan of wil stemmen kan een verzoek indienen om in een andere gemeente zijn stem uit te brengen. Hiervoor moet hij of zij een kiezerspas aanvragen.

In een ander stembureau (buiten de gemeente) stemmen kan alleen maar als in dat andere stembureau voor hetzelfde vertegenwoordigend orgaan wordt gestemd. Het is voor een Amsterdammer bijvoorbeeld wel mogelijk in Groningen voor de Tweede Kamerverkiezingen i te stemmen, maar niet voor de gemeenteraad i. Het stemmen in een ander stembureau moet worden aangevraagd bij het gemeentehuis waar de kiezer staat ingeschreven.

De aanvraag kan op twee manieren worden gedaan:

  • schriftelijk tot veertien dagen voor de verkiezingen middels standaardformulieren die kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar zijn;
  • mondeling tot de dag voor de stemming (tot 12 uur) met overhandiging van de persoonlijke stempas van de kiezer.

Een schriftelijk verzoek moet bij de burgemeester worden gedaan. Heeft de kiezer al een stempas in bezit, dan moet deze bij het verzoek worden gevoegd, of als het verzoek mondeling wordt gedaan, ingeleverd. De kiezer doet een mondeling verzoek in persoon op het gemeentehuis. Het verzoek wordt afgewezen als de kiezer op de dag van de kandidaatstelling i niet stond ingeschreven in het kiezersregister i of als de kiezer al is toegestaan per volmacht i of per brief te stemmen.

De kiezer krijgt dan een kiezerspas waarmee hij aan de verkiezingen kan deelnemen in een stembureau naar keuze. Raakt de kiezerspas weg, dan wordt geen nieuwe verstrekt.

 

Meer over