Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de belangenvereniging van de twaalf Nederlandse provincies.

Het IPO behartigt in deze hoedanigheid de gezamenlijke belangen van de provincies richting de Nederlandse en Europese politiek. Het IPO doet dit door een rol te spelen bij relevante beleidsvoorbereiding en daarnaast met provinciale partners en 'stakeholders' kennis te delen. Verder biedt het IPO een platform voor het stimuleren van innovatie en kennisuitwisseling. Het IPO is gestructureerd als een vereniging.