Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE)

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa i, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Deze 47 lidstaten hebben zich in de Raad van Europa verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsorde te bevorderen.

Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de PACE. Marokko en Tunesië alsmede de Palestijnse Nationale Raad zijn zogenoemde Partners for Democracy van de PACE. Dat is een samenwerkingsrelatie die is bedoeld voor parlementen van niet-lidstaten die de beginselen, waarden en doelstellingen van de Raad van Europa huldigen en deze wensen te implementeren.

De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit zeven leden en zeven vervangende leden van de Staten-Generaal. De PACE komt vier keer per jaar samen in plenaire zittingen van een week.

Griffier is Mw. F. Bakker-de Jong.