Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van ruim 250 parlementariërs uit de 30 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie i (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. De NAVO Parlementaire Assemblee is geen parlement, maar een overleg van nationale parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht, het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

Nederland heeft recht op zeven zetels in de Assemblee, tegenover bijvoorbeeld zesendertig van de Verenigde Staten. Acht Nederlandse leden komen uit de Tweede Kamer i, zes uit de Eerste Kamer i (steeds is de helft van de leden plaatsvervangend).

De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is een bondgenootschap van 30 landen die samenwerken om de veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen te garanderen. Daarnaast zijn er 14 landen die als buitengewone leden (‘associate members’) een band met de NAVO hebben.

Griffier is Mw. F. Bakker-de Jong..

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.L.E. (Alfred) Arbouw (Bron: Website VVD.nl)Arbouw, A.L.E.VVD
2Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
3Ing. D.G. (Derk) Boswijk MScBoswijk MA, drs.ing. D.CDA
430-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
5Photo J.M. (Jan)  PaternottePaternotte, J.M.D66
6Photo R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bastiaan van ApeldoornApeldoorn, Prof.Dr. E.B. vanSP
2Drs. W.Th. (Pim) van Ballekom (Bron: Website VVD.nl)Ballekom, Drs. W.Th. vanVVD
3Marjolein Faber-Van de KlashorstFaber-van de Klashorst, M.H.M.PVV
4Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
5Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD