Dr. B. Reiger

foto Dr. B. Reiger
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Krachtdadige uit Groningen afkomstige liberale burgemeester van Utrecht onder wiens bewind straten werden verbreed, plantsoenen werden verfraaid en parken werden aangelegd. Deed ook veel aan het verbeteren van leefsomstandigheden, het onderwijs en de volksgezondheid in zijn stad. Was aanvankelijk officier en later firmant van een suikerfabriek. Na zes jaar wethouderschap volgde zijn benoeming tot burgemeester van Utrecht. Werd in 1901 door de Utrechtse universiteit tot eredoctor benoemd. Weigerde in 1905 een opdracht tot kabinetsformatie.

in de periode 1891-1908: burgemeester van Utrecht

1.

Personal data

Changes in name or title
Dr. B. Reiger (na eredoctoraat in 1901)

Place and date of birth
Groningen, 14 January 1845

Place and date of death
Utrecht, 31 January 1908

2.

Party/Movement

Party/Movement
vrij-liberaal

3.

Main functions and occupations

 • medefirmant Beetwortelsuikerfabriek (later firma "Van den Broeke, Reiger en Co.") te Utrecht, from 1 June 1871
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 7 July 1880 until 31 January 1908 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1877 until 1 November 1891
 • wethouder (van financiën) van Utrecht, from 28 October 1885 until 1 November 1891
 • burgemeester van Utrecht, from 1 November 1891 until 31 January 1908

Military rank (officer)
tweede luitenant, from 1864 until 1 June 1871

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht
 • lid Staatscommissie inzake de werkliedenverzekering (Staatscommissie-Pijnacker Hordijk), from July 1895 until August 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Zette zich als burgemeester met name in voor verbetering van de infrastructuur en stimuleerde de modernisering van de stad

Private life
 • In Utrecht staat een monument te zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was advocaat; hij overleed in 1847

Non-acceptance of political functions
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
 • burgemeester van Amsterdam, 1901
 • minister-president, 1 August 1905 (bedankte vanwege inhoudelijke bedenkingen en bezwaren van huiselijke aard)

8.

Publications

Publications
C.B. Wels, "Reiger, Bernardus (1845-1908)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.