Dr. B. Reiger

foto Dr. B. Reiger
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Krachtdadige uit Groningen afkomstige liberale burgemeester van Utrecht onder wiens bewind straten werden verbreed, plantsoenen werden verfraaid en parken werden aangelegd. Deed ook veel aan het verbeteren van leefsomstandigheden, het onderwijs en de volksgezondheid in zijn stad. Was aanvankelijk officier en later firmant van een suikerfabriek. Na zes jaar wethouderschap volgde zijn benoeming tot burgemeester van Utrecht. Werd in 1901 door de Utrechtse universiteit tot eredoctor benoemd. Weigerde in 1905 een opdracht tot kabinetsformatie.

in de periode 1891-1908: burgemeester van Utrecht

1.

First name

Bernardus

2.

Personal data

Changes in name or title
Dr. B. Reiger (na eredoctoraat in 1901)

Place and date of birth
Groningen, 14 January 1845

Place and date of death
Utrecht, 31 January 1908

3.

Party/Movement

Party/Movement
vrij-liberaal

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1877 until 1 November 1891
 • wethouder (van financiĆ«n) van Utrecht, from 28 October 1885 until 1 November 1891
 • burgemeester van Utrecht, from 1 November 1891 until 31 January 1908

Military rank (officer)
tweede luitenant, from 1864 until 1 June 1871

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • ondervoorzitter Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht, around 1890
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Zette zich als burgemeester met name in voor verbetering van de infrastructuur en stimuleerde de modernisering van de stad

Private life
 • In Utrecht staat een monument te zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was advocaat; hij overleed in 1847

Non-acceptance of political functions
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-IndiĆ«
 • burgemeester van Amsterdam, 1901
 • minister-president, 1 August 1905 (bedankte vanwege inhoudelijke bedenkingen en bezwaren van huiselijke aard)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.