Dr. G. (Geart) Benedictus

foto Dr. G. (Geart) Benedictus
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Expert op veterinair gebied uit Friesland, die twee jaar Eerste Kamerlid voor het CDA was. Hij is zelfstandig adviseur in de agrarische sector en was lid van de Staten van Fryslân. Eerder was hij dierenarts en directeur van het Gezondheidscentrum voor Dieren in Noord-Nederland. Daarnaast bekleedde hij diverse functies op veterinair gebied en in landbouworganisaties en was hij onder meer voorzitter van de Bond van Friese vogelwachten.

CDA
in de periode 2009-2011: lid Eerste Kamer

1.

First name

Geert (Geart)

2.

Personal data

Place and date of birth
Garijp (gem. Tietjerksteradeel), 11 August 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • zelfstandig adviseur in de agrarische sector, from 2001
  • lid Provinciale Staten van Fryslân, from 20 March 2003 until 16 September 2009
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 2009 until 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
  • voorzitter adviesraad Fokwaarden, from September 2018
  • informateur collegevorming gemeente Smallingerland, from March 2022

Previous (2/39)
  • voorzitter stuurgroep Veenweid, from September 2016
  • lid Maatschappelijke Adviesraad Onderwijs, diergeneeskunde Universiteit Utrecht, from April 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorzitter Provinciale Staten van Fryslân, from 2007 until 16 September 2009

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Zijn broer was wethouder van Skasterlân, Kollumerland en Nieuwkruisland en De Fryske Marren

Campaign trail
  • Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 13e (onverkiesbare) plaats op de CDA-kandidatenlijst

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.