H.M. (Henk) van Randwijk

foto H.M. (Henk) van Randwijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Bevlogen zoon van gereformeerde Gorkumse tuinder, die in de jaren dertig een enthousiaste onderwijzer was aan christelijke scholen en daarnaast naam maakte als auteur van sociaal bewogen romans en religieuze poëzie. Speelde in de bezettingstijd een dominante rol als de gedreven leider van het illegale Vrij Nederland, waarin hij de meeste opiniërende artikelen schreef. Na de oorlog als hoofdredacteur van Vrij Nederland bijna wekelijks de schrijver van heftige beschouwingen tegen het Indonesiëbeleid van de regering. Bezorgde ook de Sovjet-Unie lange tijd de eer van een afwachtende bewondering, zodat een groot deel van de abonnees Vrij Nederland al gauw voor gezien hield. Doortastend en moedig man, maar ook grillig, autoritair en zeer emotioneel.

in de periode 1941-1952: opinievormer/journalist

1.

Personal data

Place and date of birth
Gorinchem, 9 November 1909

Place and date of death
Purmerend, 13 May 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), from 1935 until 1940
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1959

3.

Main functions and occupations

 • hoofd Christelijke lagere school "Eben Haëzer", in de Jordaan te Amsterdam, from 1937 until 1941
 • actief in de illegaliteit, leider illegale blad "Vrij Nederland", from 1941 until May 1945
 • hoofdredacteur weekblad "Vrij Nederland", from 1945 until September 1952
 • directeur uitgeversmaatschappij "De Brug - Djambatan", from 1950 until 1960

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • medewerker weekblad "Vrij Nederland", from 1959
 • forumlid Vara-tv-programma 'Welbeschouwd', from 1959 until 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 26 juli 1947 publiceerde "Vrij Nederland" een beroemd geworden artikel van hem tegen de politionele actie in Indonesië onder de titel "Omdat ik Nederlander ben". De redacteuren Joop den Uyl, Ed Hoornik en Milo Anstad hebben dat nummer in de binnenstad van Amsterdam uitgevent.

Private life
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres
 • Zijn vader was tuinder; zijn moeder winkelierster in groente en fruit

Pseudonyms and nicknames
Sjoerd van Vliet (schuilnaam in bezettingstijd)

7.

Publications

Publications (6/13)
 • Lydia E. Winkel, "De ondergrondse pers 1940-1945" (1989)
 • Dineke Colenbrander (e.a.), "Opwaartsche Wegen" (1989)
 • Hans van den Heuvel en Gerard Mulder, "Het vrije woord, de illegale pers in Nederland 1940-1945" (1990)
 • Madelon de Keizer, "Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd" (1991)
 • H.M. van Randwijk, "strijder voor recht en menselijkheid", VARA-tv.documentaire door Hans Jacobs, 23 augustus 1985
 • I. Schöffer, "Randwijk, Hendrik Mattheus van (1909-1966)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.