Europese beïnvloeding: benaderen Nederlandse ambtenaren

Source: Europa Nu.

U kunt zowel de Nederlandse ambtenaren van de Permanente Vertegenwoordiging i in Brussel benaderen als ambtenaren van het Nederlandse ministerie dat verantwoordelijk is voor het beleidsterrein.

1.

Ministeries

2.

Permanente vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging neemt deel aan de voorbereidingen van de Raad van ministers i. De vergaderingen worden voorbereid door de op dat beleidsterrein verantwoordelijke afdeling. Dat gebeurt in nauwe afstemming met beleidsambtenaren van het ministerie op dat terrein.

Afdelingen permanente vertegenwoordiging

taakverdeling PV