25312 NL - wetsvoorstel
Privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 april 1997 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nuis i, en de minister van Financiën, Zalm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is derden te laten deelnemen in het kapitaal van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V..

1.

Volledige titel

Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

2 18 april 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST20830
Memorie van toelichting
publicatie: 24 april 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.