Mr. M.L. (Marianne) Thieme

foto Mr. M.L. (Marianne) Thieme
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Bijna dertien jaar politiek leider van de in 2002 opgerichte Partij voor de Dieren, die er vanaf 2006 in slaagde haar partij in vier verkiezingen een vaste (en steeds sterkere) positie in het parlement te bezorgen. Stond bekend als een goede, vasthoudende debater, die haar bijdragen steeds afsloot met: "En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie". Trachtte tevergeefs een wettelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten in te voeren. Werkte voor zij Tweede Kamerlid werd bij Stichting Bont voor Dieren en de Stichting Wakker Dier. In 2022 werd zij directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.

PvdD
in de periode 2006-2019: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Marianne Louise (Marianne)

Place and date of birth
Ede, 6 March 1972

2.

Party/Movement

Party/Parties
Partij voor de Dieren, from 28 October 2002

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Stichting "Bont voor Dieren", from 1 January 2001 until 1 July 2004
 • directeur Stichting "Wakker Dier", from 1 July 2004 until 1 November 2006
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2006 until 24 January 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 24 January 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 May 2012 until 11 October 2018
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 May 2012 until 11 October 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 January 2019 until 9 October 2019
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 January 2019 until 9 October 2019
 • directeur Nicolaas G. Pierson Stichting, wetenschappelijk bureau Partij voor de Dieren, from 1 January 2022 until June 2022
 • freelance spreker/adviseur, from February 2023

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 24 januari en 15 mei 2012 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Anja Hazekamp
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Christine Teunissen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Greenpeace, from September 2022
 • voorzitter Buzz Women, from January 2024

Previous
 • lid bestuur Stichting Faunabescherming, from 1 January 2004 until 2008
 • lid Raad van Toezicht omroepvereniging "LLink", from 1 August 2004 until 1 February 2006

Derived functions
voorzitter parlementaire delegatie naar de VN-Milieutop in Parijs, december 2015

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Ondertekende in 2013 een motie van wantrouwen van de SP over het beleid van staatssecretaris Teeven in de zaak-Dolmatov en diende tevens een motie van vertrouwen in, omdat zij via een stemming daarover wilde laten uitkomen dat de staatssecretaris niet de door hem gevraagde volledige steun van de Kamer had. Die laatste motie - algemeen als 'monstrum' beschouwd - werd met 144 tegen 0 stemmen verworpen.
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over sluiting van de jacht (33.827)
 • Diende in 2018 een (tweede)een initiatiefwetsvoorstel in over een verplichte bedwelming voorafgaand aan de slacht (34.908)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Richtte in november 2003 de omroepvereniging Nútopia, omroep voor dieren, natuur en milieu op. In maart 2004 fuseerde de omroep met De Nieuwe Omroep tot LLiNK
 • Maakte in 2008 de documentaire "Meat the Truth"
 • Lanceerde de website www.dierenpolitiek.nl waarin diervriendelijk stemgedrag van partijen in kaart wordt gebracht

Private life (3/4)
 • vegetariër (sinds haar drieëntwintigste)
 • Sinds 2015 veganist
 • Werd door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2015

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/9)
 • Annemieke van Dongen, "Dierenliefde maakt een mens beter", De Stentor, 24 december 2014
 • Danielle Pinedo, "'Invloed is veel belangrijker dan macht'", NRC Weekend, 8 en 9 april 2017
 • Tobias den Hertog en Peter Winterman, "'De tol van mijn carrière? Een interview als dit'", AD Magazine, 9 maart 2019
 • Bart Zuidervaart, "Thieme is een merk geworden", Trouw, 30 september 2019
 • Marcel ten Hooven, "Activist in de Kamer. Het politieke testament van Marianne Thieme", De Groene Amsterdammer, 2 oktober 2019
 • Bart Zuidervaart, "Marianne Thieme: Het is een lekker gevoel om 'I told you so' te kunnen zeggen, Trouw, 21 december 2019

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.