Initiatiefnota

Tweede Kamerleden kunnen een beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen in een initiatiefnota. Hoewel de opbouw van een initiatiefnota niet vast staat, zijn er onderdelen die (in verschillende vormen) terug te vinden zijn in het document.

Allereerst wordt er een korte achtergrond gegeven. Het huidige beleid, de belangrijkste ontwikkelingen ervan en de directe aanleiding van de initiatiefnota komen hier kort aan de orde. Dit wordt vaak gevolgd door een samenvatting van het voorgestelde initiatief en het veronderstelde belang hiervan.

Vervolgens volgt er een, vaak uitgebreide, paragraaf waarin het bestaande beleid wordt beschreven. De context wordt hierin geschetst en met name de tekortkomingen van het beleid en de gevolgen daarvan komen hier aan de orde.

De aanbevelingen en/of beslispunten worden in de daaropvolgende paragraaf genoemd. De initiatiefnemers gaan hierbij in op de concrete voorstellen die zij hebben. De financiële consequenties van de voorstellen worden vervolgens vermeld in een nieuwe paragraaf. Het gaat hierbij om de financiële consequenties voor de overheidsfinanciën.Eventuele wetsartikelen die van toepassing zijn op de kwestie, achtergrondartikelen en aanvullende cijfers worden als bijlage aan de initiatiefnota toegevoegd.

In dit voorbeeld i komen bovenstaande punten aan bod.

 

Meer over

Dit document hoort bij deze fase van het wetgevingsproces.