Plenaire vergaderingen: thuis is waar het hemicycle is - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

Plenaire vergaderingen: thuis is waar het hemicycle is

Friday, September 1 2006

Volgende week zal het Parlement voor het eerst sinds de zomervakantie weer bijeenkomen in het "hemicycle", de halfronde vergaderzaal in Straatsburg, voor de eerste van twee plenaire vergaderingen die in september worden gehouden. EP-leden ontmoeten elkaar 12 keer per jaar in Straatsburg, elke keer voor 4 dagen. Aangezien het Parlement in augustus met reces was, worden er in september twee vergaderingen in Straatsburg gehouden om aan het schema van 12 zittingen per jaar te voldoen.

Vier dagen van debatteren en stemmen

Op maandag wordt de vergadering door de Voorzitter om 5 uur 's middags geopend. Hij deelt dan wat zaken mee over de procedure, veranderingen op de agenda, de komst of het vertrek van een EP-lid of een condoleancebericht . In het laatste geval wordt er vaak een minuut stilte in acht genomen. Hierna komt de "Spreektijd van één minuut" aan bod: dit geeft de EP-leden de kans om 60 seconden te spreken over een onderwerp van algemeen belang. Daarna beginnen de debatten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering zullen de politieke fracties de dag hebben besteed aan ontmoetingen om hun laatste standpunten te bepalen en de veranderingen op de agenda te bespreken.

Op dinsdag begint de vergadering vroeg in de ochtend en eindigt ze laat in de avond. De EP-leden stemmen eerst of ze de verzoeken van de Commissie en de Raad voor urgentverklaringen, die het Parlement op bepaalde wetgeving zal moeten toepassen, zullen toestaan. De stemmingen over de rapporten waar de voorgaande dag of ochtend over is gedebatteerd, worden gewoonlijk om 12 uur 's middags gehouden .

Op woensdag worden doorgaans de stemmingen voor de meest belangrijke wetgeving gehouden, vooral de stemmingen waarvoor een absolute meerderheid (minstens 367 van de 732 EP-leden die voor stemmen) noodzakelijk is. Op woensdag worden meestal ook de debatten georganiseerd met de eerste minister of ministers van de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap van de EU bekleedt.

Op donderdag wordt vanaf 12 uur over de laatste zaken gestemd. Traditiegetrouw eindigt de vergadering 's middags met drie korte debatten over de mensenrechtensituatie in verschillende delen van de wereld.

De EP-leden komen soms ook in Brussel bijeen voor plenaire vergaderingen van twee dagen. Deze "mini-sessies" beginnen op woensdagmiddag en duren vaak tot middernacht om de volgende ochtend door te gaan tot rond de middag. In 2006 zullen er 6 van zulke mini-sessies plaatsvinden.

Wie zit waar in het hemicycle?

Het hemicycle is een vergaderzaal met een halfronde vorm, opdat alle EP-leden uit het politieke spectrum elkaar kunnen zien. De EP-leden van dezelfde fractie zitten bij elkaar met de voorzitters van de fracties op de eerste rijen.

De Voorzitter van het Parlement, of één van de 14 ondervoorzitters die hem kunnen vervangen, zit vooraan in de zaal tegenover de EP-leden. Vanuit zijn of haar perspectief kunnen de fracties van links naar rechts worden gezien.

De EP-leden van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links zitten op een toepasselijke plaats: helemaal links. Daarna volgt de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement, daarna de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie gevolgd door de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa Fractie. De Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten zit in het midden en rechts van het midden, en achter hen zitten de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten en de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie. EP-leden die geen deel uitmaken van een fractie zitten helemaal rechts achterin.

Aan beide kanten van de zaal is een aantal zitplaatsen gereserveerd voor de Commissie en voor de eerste minister of ministers van het voorzitterschap van de Raad, momenteel is dat Finland.

Alle zittingen van het Parlement worden in het openbaar gehouden en er is een galerij waar het publiek de debatten kan volgen. Andere delen van deze galerij zijn gereserveerd voor journalisten en het "corps diplomatique".

Wat staat op de agenda en hoe wordt dit beslist?

U noemt het, en het Parlement heeft het waarschijnlijk besproken. In de Plenaire vergadering wordt over zeer diverse onderwerpen gedebatteerd: van het testen van cosmetica op dieren tot aan internationale verdragen. Naast het verwerpen, wijzigen of goedkeuren van voorgestelde EU-wetgeving heeft het Parlement ook nog andere verantwoordelijkheden die in de EU-verdragen zijn vastgelegd: het goedkeuren van de begroting van de EU; het stemmen over de nieuwe Europese Commissie; het goedkeuren van internationale verdragen; het toezicht houden op de rapporten van andere instellingen.

Met zo veel concurrerende onderwerpen wordt het definitieve besluit over de agendapunten op de donderdag vóór de Plenaire zitting genomen door de Conferentie van Voorzitters, die uit de Voorzitter van het Parlement en de leiders van alle politieke groepen wordt samengesteld.

Als u zou willen zien wat op de agenda voor de volgende zitting in Straatsburg staat, klik dan op onderstaande link.

 

REF.: 20060901STO10229

Nadere informatie :

Briefing zitting 4 - 7 september 2006

Kijk

 

Alle nieuwsitemsAlle nieuwsitems