Drs. M.G.Th. (Marco) Pastors

foto Drs. M.G.Th. (Marco) Pastors
Source: Parlement.com.

Marco Pastors (1965) was voorman van de partij Eén NL, die meedeed met de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Van april 2002 tot november 2005 was hij wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Rotterdam en sinds de verkiezingen van maart 2006 was hij fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Eerder was de heer Pastors als bedrijfseconoom werkzaam in het bedrijfsleven. Per 1 februari 2012 werd hij bij de gemeente Rotterdam directeur nationaal programma 'Kwaliteitssprong Zuid'.

Eén NL
in de periode 2006: kandidaat Tweede Kamer

1.

First names

Marcus Gerhardus Theodorus (Marco)

2.

Personal data

Place and date of birth
Beneden-Leeuwen (gem. Wamel, Gld.), 10 September 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Leefbaar Rotterdam, from 2002 (lokale partij)
 • Eén NL, from 23 August 2006

4.

Main functions and occupations

 • adviseur bij adviesbureau "B&A" te 's-Gravenhage, from 1 September 2008 until 1 February 2012 (drie dagen per week, houdt zich bezig met verbetering van dienstverlening van de overheid)
 • directeur nationaal programma 'Kwaliteitssprong Zuid', gemeente Rotterdam, from 1 February 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten, from January 2014
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, from 8 July 2022

Previous
 • plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Randstad, from 2002 until 2005 (als wethouder)
 • bemiddelaar bij de vraag hoe het vermogen van de radiozendmasten op een veilige manier op peil gebracht kan worden, August 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Zette zich als wethouder in voor een strenger vestigingsbeleid, voor de bouw van huizen voor middengroepen om zo de uitstroom van die groep te beperken en voor herstel van het sociale evenwicht in de stad.
 • In 2005 kwam de zogenaamde Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) tot stand, die Rotterdam meer mogelijkheden gaf om de grootstedelijke problematiek aan te pakken onder andere door regulering van de woningmarkt (spreiding). Hij had zich als wethouder hiervoor sterk gemaakt.
 • Op 8 november 2005 nam de gemeenteraad van Rotterdam met 23 tegen 20 stemmen een door GroenLinks tijdens een interpellatie ingediende motie van wantrouwen aan. Ook coalitiegenoot CDA gaf steun aan die motie. Pastors had in het informatieblad van het dekenaat Rijnmond (IDee) gezegd dat moslims hun religie vaak gebruiken als reden voor hun gedrag. In maart 2005 had de gemeenteraad hem, na uitspraken over moslims in een krant, opgedragen alleen over moslims te spreken als dat direct te maken had met zijn wethoudersportefeuille. Een motie van wantrouwen was toen met 23 tegen 21 stemmen verworpen. Pastors erkende toen zich ongenuanceerd te hebben uitgelaten en betuigde daarover zijn spijt.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.