R. (Robert) Schuman

Source: Europa Nu.

Uit Elzas-Lotharingen afkomstige advocaat, parlementslid en Frans minister, die een leidende rol speelde bij de Europese eenwording. Als inwoner van een gebied dat centraal stond in drie oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland was hij na 1945 doordrongen van de noodzaak om tot samenwerking te komen tussen beide landen. In 1950 kondigde hij als minister van Buitenlandse Zaken, in een naar hem genoemde verklaring, het Plan-Monnet aan, dat de aanzet gaf tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Was later enkele jaren voorzitter van het Europees Parlement.

in de periode 1945-1960: vooraanstaande Europeanen

1.

Personal data

Country
Frankrijk

Place and date of birth
Luxemburg, 29 June 1886

Place and date of death
Scy-Chazelles, bij Metz, 4 September 1963

Non-confessional or religious views
Rooms-Katholiek

2.

Party/Movement

Party
MRP (Mouvement Républicain Populaire)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • advocaat te Metz, from 1912
 • lid gemeenteraad van Metz, from 1915
 • lid Franse Huis van Afgevaardigden, from 1919 until 1940 (aanvankelijk via de regio Moselle, vanaf 1928 voor Thionville-Est)
 • Duitse gevangenschap, from September 1940 until 1 August 1942 (vanaf april 1941 gedwongen verblijf te Neustadt (Paltz))
 • lid Franse Huis van Afgevaardigden, from November 1945 until 1958
 • minister van Financiën, from 24 June 1946 until 18 December 1946 (kabinet-Bidault)
 • minister van Financiën, from 22 January 1947 until 24 November 1947 (kabinet-Ramadier)
 • minister-president, from 24 November 1947 until 11 September 1948
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 26 July 1948 until 8 January 1953
 • minister van Justitie en Schatkistbewaarder, from 23 February 1955 until 1 February 1956 (kabinet-Faure)
 • voorzitter Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap, from 1958 until 1960

4.

Other positions

 • lid Duitse Katholikentag, 1913
 • president Europese Beweging, from 1955 until 1961

5.

Education

Secondary education
 • Athénée de Luxembourg, from 1896 until 1903
 • staatsexamen Keizerlijk lyceum te Metz, 1904

Academic education
 • rechten Universiteit van Bonn, from 1904
 • studie Universiteit van München
 • studie Humboldt Universiteit te Berlijn
 • rechten Universiteit van Staatsburg, until 1912

Honorary doctorates
 • eredoctoraat Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 11 December 1952

6.

Activities

Activities on European affairs
 • Was van geboorte Duits en werd in 1919 tot Fransman genaturaliseerd
 • Na zijn ontsnapping in 1942 was hij actief in het ondergrondse verzet

7.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Bracht op 9 mei 1950 de Schuman-verklaring uit over het gezamenlijke beheer van de Franse en Duitse kolen- en staalindustrie. Dit leidde op 18 april 1951 tot een te Parijs ondertekend verdrag tussen Frankrijk, Italië, België, Nederland, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland.

Pseudonyms and nicknames
"Vader van Europa"

Awards
 • Karel de Groteprijs te Aken, 1958
 • Ridder in de Orde van Paus Pius IX

8.

Publications

Literature
 • R. Mittendorf, "Robert Schuman, Architekt des neuen Europa" (1983)
 • Ch. Pennera, "Robert Schuman: la jeunesse et les débuts politiques d'un grand Européen de 1886 à 1924" (1985)
 • R. Poidevin, "Robert Schuman: homme d'état, 1886-1963" (1986)
 • R. Lejeune, "Robert Schuman (1886-1963), père de l'Europe" (2000)

9.

Family

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd