Drs. N. (Nevin) Özütok

foto Drs. N. (Nevin) Özütok
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website GroenLinks / Gabriela*Hengeveld
Source: Parlement.com.

In de periode 2017-2021 Tweede Kamerlid voor GroenLinks, na eerder in 2006 al acht weken als invalster te zijn opgetreden. Geboren in Turkije en afkomstig uit een groot gezin. Was vicevoorzitter van GroenLinks en bestuurder van FNV Bondgenoten in de luchtvaartsector en zat tevens vijf jaar in de gemeenteraad van Amsterdam. Later wethouder en bestuurder van Stadsdeel Amsterdam-Oost. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met binnenlandse zaken (kiesrecht, constitutionele zaken, binnenlands bestuur), emancipatie en Koninkrijksrelaties. Maakte zich sterk voor gelijke beloning van mannen en vrouwen en voor het tegengaan van discriminatie op grond van sekse en herkomst. In 2021-2022 was zij wethouder in Beverwijk.

GroenLinks
in de periode 2006-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Nevin (Nevin)

Place and date of birth
Adana (Turkije), 20 March 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks (vanaf 2023 tevens lid PvdA)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 May 2006 until 30 November 2006
 • lid dagelijks bestuur (belast met sociale zorg en duurzaamheid), stadsdeel Amsterdam-Oost, from May 2014 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
 • wethouder (belast met milieu, duurzaamheid, openbare ruimte, sport en financiën) van Beverwijk, from 9 September 2021 until 16 June 2022
 • directeur Fixbrigade Nederland, from March 2023 until April 2024 (stimulering kleinschalige energiebesparing)
 • wethouder (van onderwijs, jeugd en jeugdzorg, armoedebestrijding, volksgezondheid, vastgoed en grondbeleid) van Beverwijk, from 26 April 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/10)
 • lid algemeen bestuur GR Afvalschap IJmond-Zaanstreek (in het kader van haar functie als wethouder), from 2021
 • lid algemeen bestuur GR Omgevingsdienst IJmond (in het kader van haar functie als wethouder), from 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 2019 until 31 March 2021
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 March 2020 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 15 maart 2018 over een ranglijst van het WEF (gendegelijkheid)
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Corrie van Brenk (50PLUS) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)
 • Diende in 2021 met Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA) als initiatiefwetsvoorstel het tweedelezingsvoorstel in tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. De verdediging werd namens haar fractie overgenomen door Laura Bromet. (35.741)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in de gemeenteraad van Amsterdam fractiewoordvoerder financiën en economische zaken
 • Zij was in 2005 kandidaat voor het voorzitterschap van GroenLinks, maar verloor van Herman Meijer
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.