Toetreding AlbaniŽ tot de Europese Unie - EU monitor

EU monitor
Saturday, April 4, 2020
calendar

Toetreding AlbaniŽ tot de Europese Unie

Source: Europa Nu.

AlbaniŽ is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU. De Europese Commissie†i heeft verschillende keren duidelijk gemaakt te willen beginnen met de toetredingsonderhandelingen, maar er zijn nog enkele struikelblokken.

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet AlbaniŽ voldoen aan de Criteria van Kopenhagen†i en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst. Ieder jaar rapporteert de Europese Commissie daarom over de vorderingen en aandachtspunten van AlbaniŽ.

In het voortgangsrapport van 2020 stelt de Commissie dat AlbaniŽ vooruitgang heeft geboekt op het gebied van justitiŽle hervorming en de doorlichting van rechters en openbare aanklagers. Ook heeft het land vorderingen gemaakt in anti-corruptiebeleid en de strijd tegen georganiseerde misdaad. Daarnaast zijn stappen gezet in de richting van hervorming van het kiesstelsel en de aanpak van ongegronde asielaanvragen. Aan deze zaken moet AlbaniŽ echter veel aandacht blijven besteden. De Raad Algemene Zaken besloot op 25 maart 2020 dat de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ geopend kunnen worden. De Europese Raad†i bevestigde dat besluit een dag later.

1.

Voorgeschiedenis

AlbaniŽ ontstond in 1912 als soeverein vorstendom. Daarvoor was het land onderdeel van het Ottomaanse Rijk. In 1925 werd AlbaniŽ een republiek onder leiding van een president, die zichzelf in 1928 uitriep tot koning. In de Tweede Wereldoorlog werd AlbaniŽ bezet door ItaliŽ.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen de communisten het voor het zeggen in AlbaniŽ, waardoor het land langzamerhand in een isolement raakte. Tijdens de communistische periode werd AlbaniŽ geregeerd door de dictator Enver Hoxha. Toen Hoxha overleed in 1985, kwam er langzaam verandering in het Albanese bewind.

De eerste verkiezingen werden in 1991 gehouden. Vanaf dat moment werden de banden tussen de Europese Unie en AlbaniŽ aangehaald. AlbaniŽ zette in 1992 de eerste stap richting het lidmaatschap van de Europese Unie door een handels- en samenwerkingsakkoord te sluiten met de EU. In 1999, gaf de Europese Commissie een positief advies over het verzoek van AlbaniŽ om onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst†i te beginnen.

In juni 2006 werd een Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst (SAO) tussen de EU en AlbaniŽ gesloten. In verband met handelsvoordelen voor beide partijen werd tussen december 2006 en april 2009 een tijdelijk akkoord van kracht, waarna de SAO in 2009 definitief van start ging. In datzelfde jaar diende AlbaniŽ een aanvraag in voor EU lidmaatschap. De Europese Raad keurde deze aanvraag in 2014 goed, waarmee AlbaniŽ kandidaat-lidstaat werd.

2.

Overzicht mijlpalen

Stabilisatie- en associatieovereenkomst

De eerste mijlpaal was de stabilisatie- en associatieovereenkomst uit 2006. Deze diende als aanzet voor verdere hervormingen en bood een kader voor Europese steun. De overeenkomst trad in 2009 in werking.

Democratische vooruitgang

Een andere mijlpaal is de democratische vooruitgang in het land. De Commissie vindt, op basis van de voortgangsrapporten†i dat AlbaniŽ sinds de start van het SAO-proces in 1999 stappen in de richting van democratisering heeft gezet. Zo voldeden de parlementsverkiezingen in 2009 aan bijna alle internationale normen en verliepen de verkiezingen in juni 2013 en juni 2017 nagenoeg zonder problemen.

JustitiŽle hervormingen

In juli 2016 zette het land een stap in de richting van toetreding. Na gesteggel in het nationale parlement kwamen de twee belangrijkste partijen een pakket aan justitiŽle hervormingen overeen. Ook zijn er onderzoeken ingesteld naar georganiseerde criminaliteit. Deze hervormingen waren voor de EU belangrijk, omdat de EU zich zorgen maakte over de mensenrechten en de georganiseerde misdaad in het land. De Commissie prees AlbaniŽ voor de voortgang, maar benadrukte dat de hervormingen op dit terrein nog lang niet voldoende zijn.

Start onderhandelingen

Naar aanleiding van het voortgangsrapport dat de Europese Commissie in 2018 publiceerde wilde de Commissie de onderhandelingen over de toetreding van AlbaniŽ officieel starten. Voordat de onderhandelingen kunnen beginnen, moeten de lidstaten daar echter mee instemmen. In juni 2018 besloten de ministers van Buitenlandse Zaken†i de onderhandelingen met AlbaniŽ nog niet te starten. In 2019 adviseerde de Commissie opnieuw om te beginnen met de toetredingsgesprekken met AlbaniŽ. Met name Frankrijk en Nederland waren hier nog tegen. In oktober 2019 hebben De Raad van Ministers en de Europese Raad†i het besluit over de toetredingsgesprekken vooruitgeschoven.

De Raad Algemene Zaken besloot op 25 maart 2020 dat de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ geopend kunnen worden. De Europese Raad†i bevestigde dat besluit op 26 maart. Aan de Europese Commissie is gevraagd om een voorstel te doen voor een onderhandelingskader. Voordat de onderhandelingen daadwerkelijk kunnen starten, moet AlbaniŽ hervormingen in het kiesstelsel en op het terrein van justitie doorvoeren, en de georganiseerde misdaad en corruptie intensiever bestrijden,

3.

Struikelblokken

Asiel

Een aanhoudend punt van zorg bij de huidige lidstaten over toetreding van AlbaniŽ is het grote aantal Albanese burgers dat asiel aanvraagt in EU-lidstaten. Nu AlbaniŽ geen lidstaat van de EU is, kunnen de lidstaten de aanvragen van Albanezen nog afwijzen. Sommige lidstaten zijn bang voor de komst van veel Albanese immigranten wanneer AlbaniŽ lid wordt van de Unie.

Economische twijfel

Ook de Commissie heeft nog twijfels over de toetreding van AlbaniŽ. Uit het voortgangsrapport van 2019 blijkt namelijk dat de Albanese economie nog niet goed genoeg ontwikkeld is om te voldoen aan de criteria. Hoewel er wel voortgang gemaakt is, moet de economie komende tijd verder hervormd worden. Ook is het innovatief vermogen van het land beperkt en is de werkloosheid hoog, volgens de Commissie.

4.

Nederlandse insteek

In het Nederlandse parlement bestond begin juni 2014 een meerderheid voor het kandidaat-lidmaatschap van AlbaniŽ. Dit alles impliceerde echter geen snelle toetreding tot de Europese Unie. Zo waren PVV, ChristenUnie en CDA tegen, omdat AlbaniŽ op het gebied van rechtspraak, corruptie en georganiseerde misdaad nog niet voldoet aan de Criteria van Kopenhagen.

Toen de Europese Commissie in 2018 voorstelde de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ te starten, liet minister Blok†i (Buitenlandse Zaken) weten dat AlbaniŽ eerst aan alle Kopenhagen-criteria†i moet voldoen om toe te mogen treden. Ook benadrukte hij een sterke vooruitgang te willen zien in de AlbaniŽ. In de Raad Algemene Zaken van juni 2018, gaf Stef Blok daarom namens Nederland geen goedkeuring voor het starten van de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ. Ook in de Raad van Ministers in oktober 2019 hield Nederland de poot stijf. Met name bestrijding van misdaad en corruptie en onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn voor Nederland nog steeds struikelblokken.

In 2020 veranderde het standpunt van Nederland. Op verzoek van Nederland had de Europese Commissie een Working Document gemaakt over de voortgang van de hervormingen in AlbaniŽ sinds de laatste voortgangsrapporten van mei. Hieruit blijkt dat AlbaniŽ zich positief heeft ontwikkeld op verschillende terreinen. Minister Blok†i gaf zijn zijn verzet tegen het openen van de toetredingsonderhandelingen met AlbaniŽ in maart 2020 op, mede omdat daaraan strenge voorwaarden worden verbonden: er worden objectieve criteria gehanteerd en de onderhandelingen kunnen weer worden stopgezet als het land te weinig vorderingen maakt. Blok vindt het wel onverstandig om aan te geven op welke termijn de onderhandelingen echt kunnen beginnen.

5.

Meer Informatie