SP-delegatie Europees Parlement

Source: Europa Nu.

De SP-delegatie in het Europees Parlement i (EP) telde tot 2019 twee leden. De delegatie maakte deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links i (GUE/NGL), waarin de Partij voor de Dieren i nog wel vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van 2019 behaalde de SP geen zetels in het Europees Parlement en heeft daarom op het moment geen vertegenwoordiging in Brussel.

De SP werd voor het eerst verkozen in het EP tijdens de verkiezingen van 1999. De partij behaalde toen één zetel. Het hoogst behaalde resultaat voor de SP is twee zetels. Dit werd behaald in 2004, 2009, en 2014.

 

Meer over