Voordrachten en benoemingen door de Tweede Kamer

Source: Parlement.com.

De Tweede Kamer i heeft het recht om de Nationale ombudsman i en diens plaatsvervanger, en de Kinderombudsman te kiezen. Daarnaast stelt de Kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer, van de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede van de leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als regel wordt de eerstgenoemde van zo'n nominatie benoemd.

De benoeming van de Nationale ombudsman geschiedt op basis van een voordracht van drie personen die wordt opgesteld door de vicepresident van de Raad van State i, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de president van de Hoge Raad.

Bij voordracht voor leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt een aanbeveling opgesteld door de vicepresident van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de Nationale ombudsman.

Hoge Raad

De leden van de Hoge Raad worden bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd. De wet bepaalt dat rechters ook op eigen verzoek of bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar ontslagen worden.

Ook onderzoekt i de Tweede Kamer de geloofsbrieven van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.


Meer over