Tweede Kamerverkiezingen 1925

Source: Parlement.com.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 waren op 1 juli. Ze stonden in het teken van de bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Colijn i. De grootste partij deze verkiezingen was de RKSP, hoewel de SDAP een flinke stijging doormaakte. Na de verkiezingen werd het eerste kabinet-Colijn i gevormd.

1.

Uitslag

Partij

Zetels 1925

Zetels 1922

Winst/verlies

RKSP i

30

32

-2

SDAP i

24

20

+4

ARP i

13

16

-3

CHU i

11

11

-

Vrijheidsbond i

9

10

-1

VDB i

7

5

+2

SGP i

2

1

+1

HGSP i

1

0

+1

Plattelandersbond i

1

2

-1

CPH i

1

2

-1

RKVP i

1

0

+1

Overige

0

1

-1

2.

Kerngegevens

Tweede Kamerverkiezingen 1925

verkiezingsdatum

1 juli 1925

aantal kiesgerechtigden

3.203.280

aantal uitgebrachte stemmen

3.085.862

aantal geldige stemmen

2.738.160

aantal ongeldigde stemmen

41.239

opkomst

86,8%

aantal deelnemende partijen

33

aantal partijen dat zetel behaalde

12

3.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

Achtergrond verkiezingen

Nacht van Kersten (1925)

In november 1925 viel het eerste kabinet-Colijn i nadat de vier katholieke ministers hun ontslag hadden genomen. Reden was de aanvaarding op 11 november 1925 van een, de nacht ervoor ingediend, amendement-Kersten i (SGP i) waardoor op de begroting voor Buitenlandse Zaken de gelden voor het gezantschap bij de Paus werden geschrapt. Het amendement kreeg steun van regeringsfractie CHU i.


Meer over