Tweede Kamerverkiezingen 1925

Source: Parlement.com.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 waren op 1 juli. Ze stonden in het teken van de bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Colijn. De grootste partij deze verkiezingen was de RKSP, hoewel de SDAP een flinke stijging doormaakte. Na de verkiezingen werd het eerste kabinet-Colijn i gevormd.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1925

Zetels 1922

Winst/verlies

RKSP i

30

32

-2

SDAP i

24

20

+4

ARP i

13

16

-3

CHU i

11

11

-

Vrijheidsbond i

9

10

-1

VDB i

7

5

+2

SGP i

2

1

+1

HGSP i

1

0

+1

Plattelandersbond i

1

2

-1

CPH i

1

2

-1

RKVP i

1

0

+1

Overige

0

1

-1

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1925 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1925

verkiezingsdatum

1 juli 1925

aantal uitgebrachte stemmen

3.085.862

aantal deelnemende partijen

33

aantal partijen dat zetel behaalde

12

3.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

4.

Achtergrond verkiezingen

Kabinet-Colijn I (1925-1926)

Kabinet-ColijnI
V.l.n.r.: Lambooij, De Geer, Schokking, Van Karnebeek, Colijn, Koolen, Bongaerts en Rutgers.

Dit eerste christelijke kabinet onder leiding van Hendrik Colijn kwam al na drie maanden, in november 1925, ten val. Colijn i was bij de verkiezingen als sterke man geafficheerd, nadat hij als minister van Financiën in het vorige kabinet een op bezuinigingen gericht financieel beleid had gevoerd. Ook in dit door hem geleide kabinet had hij de portefeuille Financiën.

Nacht van Kersten (1925)

Premier Colijn kijkt uit raam van een op dooiend ijs gebouw huis
Colijn in een huisje op het ijs. De kans op een crisis was groot vanwege de bezwaren van de protestanten tegen het gezantschap.

In november 1925 viel het eerste kabinet-Colijn i nadat de vier katholieke ministers hun ontslag hadden genomen. Reden was de aanvaarding op 11 november 1925 van een, de nacht ervoor ingediend, amendement-Kersten (SGP i) waardoor op de begroting voor Buitenlandse Zaken de gelden voor het gezantschap bij de Paus werden geschrapt. Het amendement kreeg steun van regeringsfractie CHU i.


Meer over