Natuurwetpartij

Source: Parlement.com.
logo Natuurwetpartij

De Natuurwetpartij was een spirituele partij. De partij werd opgericht in 1994. De partij heeft nooit zetels in de Tweede Kamer of Eerste Kamer gehad. Verder deed de partij niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002.

1.

Beginselen

Het spirituele karakter van de partij bleek onder andere uit het beginselprogramma. Het collectief bewustzijn speelde een belangrijke rol in het gedachtengoed van de partij. Dit moest meer in overeenstemming worden gebracht met de natuurwet.

De Natuurwetpartij streefde naar een politiek beleid dat het leven in harmonie brengt met het natuurlijke en de natuurwetten en wilde zo het welzijn van een ieder bevorderen. Zij wilde dit primair tot stand brengen door ontwikkeling van het bewustzijn. Hierdoor moest vanzelf een beter inzicht in natuurlijke wetmatigheden ontstaan.

2.

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma werd de ontwikkeling van bewustzijn als oplossing voor de huidige maatschappelijke problemen aangemerkt. De partij wilde dit doel bereiken door onder anderen cursussen bewustzijnsontwikkeling aan te bieden aan alle burgers.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren onder meer:

  • een preventieve aanpak van problemen door bewustwording door de overheid en de burger.
  • duurzaam ecologisch werken in alle sectoren.
  • bevorderen van de directe democratie, onder andere door een direct gekozen Eerste Kamer en vernieuwde inspraakregelingen.
  • bewustzijnsontwikkeling, filosofie en levensbeschouwelijke ori├źntatie als verplichte vakken in het onderwijs met als doel toename van collectief bewustzijn.
  • het fiscaal steunen van wonen bij het werk, thuiswerken en telewerken.
  • het heffen van hoge accijns op stoffen die niet geheel herverwerkt kunnen worden.
  • geen jaarlijks immigratiequotum.
  • invoering van een minimum basisinkomen voor alle legale inwoners.
  • hogere prijzen voor producten uit Derdewereldlanden.
  • het geven van cursussen bewustzijnsontwikkeling tijdens de militaire opleiding.

Daarmee wilde de Natuurwetpartij het collectief bewustzijn van ons land meer samenhangend maken. Burgers met een dieper ontwikkeld bewustzijn zouden volgens de partij spontaan minder natuurwetten overtreden en zo bijdragen aan een succesvolle samenleving waarin zich minder problemen voordoen.

3.

Kerngegevens

Opgericht:

1994

4.

Historische ontwikkeling

De Natuurwetpartij werd opgericht in 1994. Zij deed zowel in 1994 als in 1998 mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen maar wist geen zetels te behalen.

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over de Natuurwetpartij op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.