Vrije Indische Partij

Source: Parlement.com.
logo VIP

De Vrije Indische Partij (VIP) was een partij die de belangen wilde behartigen van iedereen die iets met het voormalige Nederlands-Indië of Suriname te maken had. De VIP werd opgericht in 1994 en is in 2006 opgehouden te bestaan. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 i heeft de VIP samen met de Ouderenunie i met één lijst aan de verkiezingen deelgenomen, maar deze combinatie wist geen zetels te behalen.

Politiek leider van de VIP was Rob Koop. Voor de Ouderenunie was Ben Otten lijsttrekker. Zij bekleedden samen het duo-lijsttrekkerschap.

1.

Beginselen

De Vrije Indische Partij behartigde in de eerste plaats de belangen van de bevolkingsgroep in Nederland die haar herkomst vonden in Nederlands-Indië en Suriname toen dit nog onderdeel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze bevolkingsgroep is aan het vergrijzen in Nederland, vandaar dat er veel aandacht was voor gezondheidszorg, bejaardenverzorging en sociale zekerheid in het beginselprogram van de VIP.

2.

Verkiezingsprogramma

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 waren:

  • Openbare orde en veiligheid
  • AOW en pensioen
  • Gezondheidszorg
  • Ouderenzorg
  • Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Daarmee wilde de Vrije Indische Partij aandacht voor de veiligheid van de burger en de verbetering van de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De Indische aandachtspunten betroffen met name "het Indische Rechtsherstel, de reparatie van de AOW-uitkeringen en -pensioenen".

3.

Historische ontwikkeling

De Vrije Indische Partij werd opgericht 18 januari 1994 om mee te doen met de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. De partij behaalde onvoldoende stemmen voor een zetel in de Kamer. In 1998 deed de VIP, onder leiding van een nieuwe bestuur, weer mee aan de verkiezingen. Ook ditmaal zonder een zetel als resultaat.

De partij besloot om ook aan de verkiezingen van 2002 mee te doen. De VIP zocht daarbij samenwerking met het AOV.

 

Meer over