Europees Monetair Stelsel (EMS)

Source: Europa Nu.

De oprichting in 1979 van het Europees Monetair Stelsel (EMS) was de eerste stap naar een gemeenschappelijk Europees monetair beleid. Afgesproken werd dat de wisselkoersen van de munten van de deelnemende landen slechts binnen een bepaalde bandbreedte zouden mogen schommelen. Voor sterke munten was dat 2,5 procent, voor de wat zwakkere 6 procent. De centrale banken van de deelnemende landen zorgden voor handhaving van deze 'bandbreedte' door middel van steuninterventies (aan- en verkopen van valuta) en het rente-instrument. Doel van het EMS was met een stabiele wisselkoers de interne handel te bevorderen.

De Economische en Monetaire Unie (EMU) uit 1992 is een uitwerking van het EMS. Deelnemende landen moeten buitensporige begrotingstekorten vermijden en de staatsschuld mag niet te hoog zijn. Als regel geldt dat tekorten niet hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) i mogen zijn. Ook werd een gemeenschappelijke munt ingevoerd: de ECU (European Currency Unit) die vanaf 1995 de euro is gaan heten. Eén en ander is vastgelegd in het Stabiliteits- en groeipact i uit 1997.