Protectionisme

Source: Europa Nu.

Deze vorm van economisch beleid schermt de eigen markt af voor buitenlandse concurrenten. Veel gebruikte protectionistische maatregelen zijn invoertarieven, importquota en subsidies. Hiermee worden buitenlandse concurrenten tegengewerkt, om de eigen industrie te bevoordelen. Protectionisme kan zodoende worden beschouwd als het tegenovergestelde van internationale vrijhandel.

Protectionisme wordt veelal gezien als slecht beleid. De meeste economen zien namelijk internationale vrijhandel als het systeem met de meeste economische voordelen voor de meeste mensen. Dit is echter niet onomstreden. Door protectionisme met vrijhandel te combineren hebben veel Aziatische landen bijvoorbeeld een enorme economische groei doorgemaakt.

1.

Meer informatie