Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan

foto Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Wiskundige en econometrist die na een loopbaan in de wetenschap een gewaardeerd voorzitter van het ondernemersverbond werd. Was in 2006-2012 SER i-voorzitter en in 2015-2019 Eerste Kamerlid voor D66 en is nu hoogleraar in Amsterdam. Promoveerde in Amsterdam en werd daarna lector en hoogleraar in Rotterdam. In 1986-1989 was hij rector-magnificus van die universiteit. In 1991 stapte hij over naar het VNO (later VNO/NCW). Als op consensus gerichte voorzitter werkte hij goed samen met onder meer FNV-voorman Stekelenburg i. Werd in 1996 bestuurder van de ING Groep en leidde later ook een commissie die ingrijpende herziening van het omroepbestel voorstelde. Was in de Eerste Kamer voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hield zich vooral bezig met sociale en financieel-economische zaken.

D66
in de periode 2006-2019: lid Eerste Kamer, voorzitter SER

1.

Personal data

Surnames
Alexander Hendrik George (Alexander)

Place and date of birth
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 5 October 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar operationeel onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1 January 1980 until 1 January 1991 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
 • voorzitter VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), from 1 January 1991 until 1 January 1995
 • voorzitter VNO-NCW, from 1 January 1995 until June 1996
 • lid Raad van Bestuur N.V. ING Groep, from 1 September 1996 until 1 August 2006
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 1 August 2006 until 1 September 2012
 • hoogleraar policy analysis in the private and public sector, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam, from 1 September 2007 until 1 September 2012 (onbezoldigd)
 • universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, from 1 September 2012 until October 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • lid instituutsadviesraad CWI (Centrum Wiskunde & Informatica), from 1 April 2018
 • voorzitter Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers, from 28 April 2022

Previous (2/56)
 • 'verkenner' wetsvoorstel BIG-2, from August 2019 until October 2019
 • voorzitter Raad van Advies ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 11 June 2019

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als lid van de Raad van Bestuur van ING Bank voorzitter van het Executive Committee, ING Asset Management (1997-2003) en voorzitter van het Executive Committee, ING Azië/Pacific (2003-2004), In 2004-2006 was hij verantwoordelijk voor Insurance Asia/Pacific, Insurance Central Europe, ING Investment Management Asia/Pacific, ING Global Pensions, Corporate IT en Corporate Procurement.

Private life
 • Zijn vader voegde in 1947 de familienaam van zijn stiefvader (Rinnooy) toe aan zijn eigen familienaam
 • Zijn vader was ambtenaar (laatste functie: plaatsvervangend thesaurier-generaal) en bewindvoerder bij de Wereldbank, zijn moeder, een Engelse, was actrice

Non-acceptance of political functions
 • minister van Economische Zaken, August 1994 (geweigerd)
 • minister van Economische Zaken, August 1998 (geweigerd)

8.

Publications

Publications
 • E. Jorritsma, "Zijn verstand is ook zijn valkuil", NRC Handelsblad, 28 november 2005
 • Michèle de Waard, "'Ik kwam en vertrek als optimist'", SER-Magazine, oktober 2012

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.