Verslag-Van Velzen inzake integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte

Wednesday, June 12 2002, W.G. VAN VELZEN

W.G. VAN VELZEN (EVP/ED, NL)

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een specifiek programma 2002-2006 voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte

Doc.: A5-0211/2002

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : 11 juni 2002

Stemming : 12 juni 2002

Verslag aangenomen (521/3/18)

Het Parlement neemt 102 amendementen aan op de ontwerpbeschikking over het onderzoeksprogramma "Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte". Een deel daarvan is een uitwerking van amendementen die eerder op het overkoepelende onderzoeksprogramma zijn aangenomen, maar met andere amendementen worden de thematische prioriteiten verder verduidelijkt.

Voor het thema " biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor gezondheid en welzijn" stelt het Parlement een aantal gedetailleerde aanpassingen voor. Met betrekking tot kankeronderzoek wordt benadrukt dat het onderzoek patiëntgericht moet zijn, van preventie tot diagnose. Vereist is een onderzoeksbenadering die zich baseert op de genomica en leidt tot verbeteringen in de klinische praktijk en de gezondheid.

Voor "technologieën voor de informatiemaatschappij" legt het EP de nadruk op de ontwikkeling van infrastructuur en computertechnologieën voor mobiele, draadloze, optische en breedbandcommunicatie, die betrouwbaar en breed verspreid zijn en die aangepast kunnen worden aan nieuwe toepassingen en diensten. Deze technologieën zullen de aanzet zijn voor een tweede generatie Internet en zullen de overdracht van steeds grotere hoeveelheden informatie mogelijk moeten maken.

Voor de "nanotechnologieën" wil het Parlement met name onderzoek steunen naar de integratie van zowel biologische als niet-biologische elementen, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden, zoals voor gegevensverwerking en voor analysesystemen op het gebied van de geneeskunde, milieu en levensmiddelen.

Bij de "lucht- en ruimtevaart" moet de nadruk liggen op de versterking van de concurrentiepositie. Speciale aandacht moet ook gaan naar ruimte-onderzoek en naar de bestudering van het zonnestelsel, de zon, het klimaat en de geologie van de aarde.

Bij "de kwaliteit en veiligheid van voedsel" gaat het onder meer om een flinke impuls aan onderzoek dat verband houdt met voedselveiligheid, waaronder de effectiviteit van controles en de harmonisatie van procedures.

Op het vlak van "duurzame ontwikkeling, veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen" moet niet alleen getracht worden meer inzicht te verkrijgen in de ecosystemen in zee en op aarde, maar moet ook onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van de klimaatveranderingen op de visbestanden en naar de gevolgen van de visvangst.

Wat betreft "burgers en bestuur in een kennismaatschappij" moet aandacht gegeven aan het verwerven van een groter inzicht in de geschiedenis, de volkeren en het culturele erfgoed van Europa, de evolutie van het Europese sociale en politieke gedachtegoed, de eenheid en diversiteit van de Europese cultuur en de bijdrage van Europa aan de wereldbeschaving.