Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels

foto Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels
Source: Parlement.com.

Boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen en invloedrijk CDA'er, die na een loopbaan in het bankwezen voorzitter van de SER werd. Groot voorstander van de overlegeconomie. Begon als ambtenaar op Landbouw en was later secretaris van het Christelijk werkgeversverbond. Zat achttien jaar in de top van de Rabobank, maar was meer een wat voorzichtige bestuurder dan een ambitieuze financiële manager. Ambieerde echter geen politieke functies. Vanuit zijn boerenachtergrond begaan met het behoud van het landschap; voorzitter van Natuurmonumenten. Had een topfunctie bij de Wereldbank. Bij de formatie van het vierde kabinet-Balkenende i betrokken als informateur.

in de periode 1999-2006: voorzitter SER

1.

First names

Herman Hypolitus Ferdinandus (Herman)

2.

Personal data

Place and date of birth
Turkeye (gem. Waterlandkerkje), 13 March 1942

3.

Party/Movement

Party
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 15 March 1999 until 1 April 2006
  • Nederlandse bewindvoerder Wereldbank te Washington (voor Nederland, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Israël, Macedonië, Moldavië, Roemenië en Oekraïne), from 1 October 2006 until 1 November 2008
  • deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering', Universiteit Utrecht, from 1 October 2009 until 1 October 2016

cabinet formation
  • informateur, from 20 December 2006 until 9 February 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid SFL (Sustainable Finance Lab), from 2011

Previous (2/37)
  • verkenner, vooruitlopend op de Commissie van Goede Diensten FNV, from 1 October 2011 until 1 February 2012 (samen met H.C.P. Noten)
  • voorzitter onafhankelijke commissie 'Structuur Nederlandse Banken', from 1 November 2012 until 28 June 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

als (in)formateur
  • Kreeg op 20 december 2006 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. Bracht op 9 februari 2007 zijn eindverslag uit, waarin hij adviseerde Jan Peter Balkenende te belasten met de formatie van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Was medeondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.
  • Nam in september 2011 het initiatief voor instelling van een Nederlandse denktank over een duurzame financiële sector (sustainable finance lab)

Private life
Zijn vader was akkerbouwer (gerst, tarwe, aardappelen, bieten, bonen). Hij overleed in 1962.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.