SGP-delegatie Europees Parlement

Source: Europa Nu.

De Staatkundig Gereformeerde Partij i is met één lid, Bert-Jan Ruissen i, vertegenwoordigd in het Europees Parlement i (EP). Hij maakt deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers i (ECR).

De SGP is sinds 1984 onafgebroken vertegenwoordigd geweest in het EP. Vanaf haar eerste toetreding tot het EP in 1984 nam de SGP deel aan een lijstverbinding met het GPV en de RPF. Vanaf 2004 werd dat de ChristenUnie i, waarin het GPV en de RPF waren opgegaan. In 2019 splitste de ChristenUnie zich af van de ECR, waar het samen met de SGP zitting in nam, vanwege de toetreding van het Forum voor Democratie i tot die fractie. De SGP bleef verbonden aan de ECR en de ChristenUnie sloot zich hierop aan bij de EVP i, waar ook het CDA i lid van is.

 

1.

Leden


Meer over