Prof.Mr. B.M. (Ben) Telders

foto Prof.Mr. B.M. (Ben) Telders
Source: Parlement.com.

Voorman van de Liberalen vóór en in de Tweede Wereldoorlog, die als principeel bestrijder van onrecht omkwam in Duitse gevangenschap. Zoon van een advocaat. Promoveerde in 1927 op een volkenrechtelijk onderwerp. Na advocaat te zijn geweest al op jonge leeftijd hoogleraar volkenrecht in Leiden. Werd als 35-jarige voorzitter van de Liberale Staatspartij. Fel bestrijder van Nazi-Duitsland en pleitbezorger van een ruimer vluchtelingenbeleid. Bleef zich na mei 1940 openlijk inzetten voor vrijheid en recht en veroordeelde een toegevende houding jegens de bezetter. Protesteerde openlijk tegen anti-Joodse maatregelen, zoals de ariërverklaring. Overleed kort voor de bevrijding aan vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

in de periode 1938-1945: partijvoorzitter

1.

First names

Benjamin Marius (Ben)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 19 March 1903

Place and date of death
Bergen-Belsen (Dld.), 6 April 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

4.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor "W.A. Telders, L.A. Nypels en F.M. van Westerouen van Meeteren" te 's-Gravenhage, from 1927 until 1936
 • buitengewoon hoogleraar volkenrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1931 until 1 September 1937 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1931)
 • hoogleraar volkenrecht en inleiding in de rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1937 until 6 April 1945 (benoemd bij K.B. van 14 december 1936)

Internment
 • gevangenschap strafgevangenis te Scheveningen, from 18 December 1940 until 28 June 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from June 1941 until January 1944
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Vught, from January 1944 until September 1944
 • geïnterneerd kamp Sachsenhausen, from 9 September 1944 until February 1945
 • geïnterneerd kamp Bergen-Belsen, from February 1945 until 6 April 1945

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • medewerker "Het Liberale Weekblad"
 • lid Politiek Convent, from May 1940 until 18 December 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Drong in oktober 1940 (tevergeefs) bij de Hoge Raad en het College van Secretarissen-Generaal aan op afwijzing van ondertekening van de ariërverklaring
 • Steunde openlijk het protest op 26 november 1940 van prof. Cleveringa tegen het ontslag van hun joodse collega Meijers
 • Naar hem is het wetenschappelijk instituut van de VVD genoemd

Private life
 • Beschikte over een grote talenkennis
 • Erfde de boeken van zijn oudoom Louis Couperus
 • Overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen aan vlektyfus, na in diverse kampen te hebben doorgebracht

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.