Dr. M.J. (Mient Jan) Faber

foto Dr. M.J. (Mient Jan) Faber
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Vredesactivist die een leidende rol speelde in de beweging tegen kernbewapening in de jaren zeventig en tachtig. Zoon van een Friese ambtenaar, opgegroeid in een gereformeerd milieu. Werd tijdens zijn studie wiskunde aan de VU actief in organisaties op het gebied van vrede en ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1973 algemeen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). In die functie medeorganisator van acties tegen de plaatsing van kruisraketten. Zette zich later in voor dissidenten in Midden- en Oost-Europa en voor de nabestaanden in Srebrenica.

in de periode 1973-2004: opiniemakers/erflaters

1.

Personal data

Place and date of birth
Coevorden, 14 December 1940

Place and date of death
Amstelveen, 15 May 2022

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

  • algemeen secretaris IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), from 1 June 1973 until 1 July 2004 (sinds 1983 full-time)
  • bijzonder hoogleraar 'citizen involvement in war situations', Vrije Universiteit te Amsterdam, from March 2004 until 2012

4.

Other positions

  • woordvoerder actiegroep Synoodkreet
  • directeur Helsinki Citizens Assembly (een groepering van vredesbewegingen, vakbonden en politieke partijen uit heel Europa), from 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
  • Op instigatie van hem en de toenmalige voorzitter van het IKV, de Groningse polemoloog Ben ter Veer, begon het I.K.V. in 1977 met de campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'.
  • Na het zogenaamde NAVO-dubbelbesluit in 1979 over productie en plaatsing van kruisraketten werd hij met Sienie Strikwerda één van de voornaamste leiders van het Komite Kruisraketten Nee, dat in 1981 en 1983 grote demonstraties organiseerde in Amsterdam en Den Haag. Was in 1984 ook één van de voornaamste leiders van een Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland.
  • In 2014 nam hij afstand van de acties van het IKV uit de jaren 1980 tegen de kernwapens: "Dat was allemaal romantiek. Het idee van een kernwapenvrije wereld is flauwekul, daar zal nooit iets van terecht komen"

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.