Mr. G.J. (Fred) de Graaf

foto Mr. G.J. (Fred) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

VVD-burgemeester en Senaatsvoorzitter, met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Na ambtenaar en raadslid te zijn geweest al op 31-jarige leeftijd burgemeester van Leersum. Daarna volgden Vught en Apeldoorn, in welke gemeente hij in 2009 te maken kreeg met het gewelddadige incident op Koninginnedag. Was twaalf jaar Eerste Kamerlid, waarvan een half jaar fractievoorzitter. Voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken en in 2011 Kamervoorzitter. Kreeg in 2013 veel waardering voor de organisatie en het leiden van de Verenigde Vergadering i waarin de Koning werd ingehuldigd. Vanwege commotie over de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide trad hij enkele maanden daarna af. Was enkeler keren waarnemend burgemeester, onder meer in Amstelveen. Gedegen, stabiele, pijprokende bestuurder en 'geboren' voorzitter.

VVD
in de periode 2003-2015: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Godefridus Jan (Fred)

Place and date of birth
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 28 February 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Leersum, from 16 June 1981 until 16 January 1989
 • burgemeester van Vught, from 16 January 1989 until 16 February 1999
 • burgemeester van Apeldoorn, from 16 February 1999 until 1 October 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 9 June 2015
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 14 October 2010 until 15 February 2011
 • waarnemend burgemeester van Bronckhorst, from 1 October 2013 until 1 January 2014 (vanwege ziekte van burgemeester H. Aalderink)
 • waarnemend burgemeester van Amstelveen, from 1 January 2014 until 3 July 2014
 • waarnemend burgemeester van Enschede, from 1 January 2015 until 1 October 2015
 • waarnemend burgemeester van Heerde, from 16 October 2017 until 1 January 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/8)
 • voorzitter Stichting "Vrienden van de Grote Kerk" te Apeldoorn, from 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht Airborne Museum in Oosterbeek en Arnhem, from January 2019

Previous (2/53)
 • voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, from 6 May 2015 until 2019
 • informateur collegevorming gemeente Almelo, from March 2022 until April 2022 (samen met Trudy Vos)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 28 June 2011 until 2 July 2013
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 30 September 2013 until 26 November 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid voor en na zijn voorzitterschap vooral bezig met buitenlandse en Europese zaken

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kreeg landelijke bekendheid toen hij als burgemeester van Apeldoorn op 30 april 2009 leiding moest geven aan de hulpverlening en communicatie nadat Karst T had gepoogd in te rijden op de bus met de koninklijke familie. Daarbij kwamen zeven omstanders om en vielen diverse gewonden. Kreeg veel waardering voor zijn optreden, zowel direct na de aanslag als in de periode daarna.
 • Werd op 28 juni 2011 tot Eerste Kamervoorzitter gekozen. Hij kreeg, bij enkelvoudige kandidaatstelling, stemmen van 73 van de 74 aanwezige leden. Eén stem was blanco.
 • Leidde op 30 april 2013 de inhuldigingsplechtigheid van koning Willem-Alexander en kreeg daarvoor veel lof. In juni dat jaar raakte hij echter in opspraak na een artikel in De Volkskrant over de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide. Hij leek daarin te erkennen dat hij bij de samenstelling van die commissie had willen voorkomen dat PVV-fractievoorzitter Wilders, die op grond van anciënniteit aanspraak leek te maken op lidmaatschap, deel zou uitmaken van de commissie. Hij ontkende dat overigens. Op 14 juni verklaarde hij te hebben geconstateerd dat de discussie daarover bleef voortduren, ook na een door hem geschreven brief over de procedure. Daarmee was volgens hem zijn integriteit in het geding en hij kondigde daarom aan zijn Voorzitterschap op 18 juni neer te leggen. In een mondelinge verklaring op 18 juni zei hij dat bij het samenstellen van de commissie weren van de heer Wilders geen enkele rol had gespeeld en dat hij zonder vooringenomenheid had gehandeld.

Private life
 • Hij was bondsoefenmeester A hockey

Campaign trail
 • Werd in 2003 dankzij voorkeurstemmen gekozen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.