Drs. T.M. (Tineke) Slagter-Roukema

foto Drs. T.M. (Tineke) Slagter-Roukema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Sociaal voelende en maatschappelijk geëngageerde huisarts uit Groningen, die twaalf jaar voor de SP in de Eerste Kamer zat. Van huis uit betrokken bij de gezondheidzorg. Was voor zij Eerste Kamerlid werd twee jaar voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Deskundig en daardoor ook bij politieke 'tegenstanders' een gewaardeerd Kamerlid. Dat betrof allereerst het terrein van de volksgezondheid, maar verder onderwerpen als welzijn, landbouw, natuur en voedselkwaliteit, ruimtelijke ordening en milieu. Was acht jaar voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

SP
in de periode 2003-2015: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Trijntje Margaretha (Tineke)

Place and date of birth
Zwolle, 27 December 1948

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from January 2003

3.

Main functions and occupations

  • verpleeghuisarts verpleeghuis "Het Zonnehuis" te Zuidhorn, from 1977 until 1981
  • assistent huisarts (huisarts-in-opleiding), from 1982 until 1993
  • coördinator Bureau Vertrouwensarts Groningen-Drenthe, from 1987 until 1991
  • huisarts te Zuidhorn, vanaf 1981 in loondienst, sinds 1991 met eigen praktijk als onderdeel van een gezondheidscentrum, until January 2022
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 9 June 2015

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/25)
  • lid begeleidingsgroep zwangerschap en geboorte, ZonMw, from April 2011
  • voorzitter Raad van Toezicht "Martini Ziekenhuis" te Groningen, from June 2012 (lid commissie kwaliteit en veiligheid in de zorg)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 2007 until 9 June 2015 (in 2007-2010 tevens voor Jeugd en Gezin)

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Interpelleerde in 2008 samen met de heer Van Driel (PvdA) de ministers Donner en Klink over het door Nederland opzeggen van een verdrag inzake sociale zekerheid, voordat de Eerste Kamer gelegenheid had gehad de goedkeuringswet daarover te behandelen

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.