Jhr.Mr. W.F. (Frits) Röell

foto Jhr.Mr. W.F. (Frits) Röell
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Jonkheer uit befaamd regentengeslacht die zijn loopbaan net als zijn vader begon als burgemeester. Was 36 jaar toen hij in dienst trad van het Kabinet van de Koningin waar hij opklom tot hij in 1959 directeur werd. Nog secretaris zijnde kreeg hij zijn vuurdoop op 'witte donderdag' in 1955 toen er in de Tweede Kamer een crisis was ontstaan over het huurbeleid en hij moest invallen voor de zieke directeur. Speelde nadien tussen 1956 en 1967 steeds een belangrijke rol bij de ondersteuning van het proces van kabinetsformatie.

in de periode 1959-1968: directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Willem Frederik (Frits)

Place and date of birth
Baarn, 14 July 1903

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 December 1984

2.

Main functions and occupations

  • burgemeester van Scherpenzeel, from 16 October 1930 until 1 March 1936
  • referendaris Kabinet der Koningin, from June 1939 until 1 April 1947 (benoemd bij K.B. van 31 mei 1939)
  • secretaris Kabinet der Koningin, from 1 April 1947 until 1 July 1959 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1947)
  • directeur Kabinet der Koningin, from 1 July 1959 until 1 August 1968 (benoemd bij K.B. van 11 maart 1959)

3.

Other positions

  • jagermeester in buitengewone dienst
  • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Juliana, from 16 September 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn vader was marineofficier (luitenant-ter-zee) en later burgemeester van Eemnes
  • Zijn één na oudste broer was burgemeester van Breukelen

6.

Publications

Publications
N. Cramer, "Het Kabinet der Koningin 1841-1991. Een staatkundig-historische schets", in: Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg, "Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg" (1991), 46

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.