Mr. F.M. (Fuus) de Graaff

foto Mr. F.M. (Fuus) de Graaff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Kordate zeer zelfstandige dochter van een marine-officier, die na haar rechtenstudie in 1950 in dienst trad van het Kabinet der Koningin en daar met een toegewijde plichtsvervulling in 1968 opklom tot directeur. Beheerde het oude archief van het Kabinet als een kloeke hen haar eieren met veronachtzaming van de bepalingen van de Archiefwet. Pas na haar pensionering in 1984 werd het Kabinetsarchief conform de wettelijke voorschriften overgedragen aan het Nationaal Archief. Intelligente geestige vrouw, die er naar streefde het koningschap een meer dan ceremoniële betekenis te laten behouden.

in de periode 1968-1984: directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Fusina Maria (Fuus)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 August 1919

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 January 1995

2.

Main functions and occupations

  • hoofdcommies Kabinet der Koningin, from 1950 until 1955
  • referendaris Kabinet der Koningin, from 1955 until November 1959
  • secretaris Kabinet der Koningin, from November 1959 until October 1968
  • directeur Kabinet der Koningin, from October 1968 until 1 September 1984

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

Private life
  • Tijdens de Bezetting was zij koerierster
  • Haar vader was vice-admiraal

Pseudonyms and nicknames
"De alternatieve koningin" (volgens oud-minister J. Boersma)

5.

Publications

Publications
N. Cramer, "Het Kabinet der Koningin 1841-1991. Een staatkundig-historische schets" (Den Haag, 1991)

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.