Drs. A.J. (André) Middelhoek - EU monitor

EU monitor
Friday, February 21, 2020
calendar
Source: Europa Nu.

in de periode 1977-1996: lid Europese Rekenkamer

1.

First name

(André)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 13 December 1931

3.

Main functions and occupations

 • medewerker CPB (Centraal Planbureau), from 1957 until 1966
 • adjunct-directeur CPB (Centraal Planbureau), from 1966 until 1 November 1969
 • directeur-generaal directoraar-generaal van de Rijksbegroting, ministerie van Financiën, from 1 November 1969 until 1977
 • lid Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, from 1977 until 12 January 1993
 • voorzitter Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, from 12 January 1993 until 1 January 1996

4.

Other positions

Previous
 • lector ISS (Institute for Sociale Studies) te 's-Gravenhage, from 1960 until 1969
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Hoogovens NV, from 1970 until 1977
 • vicevoorzitter Comite Economische Politiek van de Europese Gemeenschappen, from February 1974
 • voorzitter/lid van diverse Raden van Advies en interdepartementale commissies
 • lid redactieraad "Public Finance"
 • lid Raad van Advies Centrum voor onderzoek economie publieke sector, Rijksuniversiteit Leiden
 • voorzitter Comité van onafhankelijke deskundigen over de ambtelijke leiding van de Europese Commissie, from February 1999 until March 1999 (ingesteld op voorstel van het Europees Parlement n.a.v. mogelijk (financieel) wanbeheer door de Europese Commissie)

5.

Education

Academic education
 • economie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, until 1957

6.

Miscellaneous

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 19 December 1995

Membership of societies and associations
lid Europese Liga voor Economische Samenwerking

7.

Family

Marital status
gehuwd, 1982

Children
2 kinderen